Organizace spojených národů

Organizace spojených národů

Organizace spojených národů je významná mezinárodní organizace založená v roce 1945, která v současnosti sdružuje 193 členských zemí. Jejím hlavním cílem je podpora míru a hledání řešení společných problémů, která jsou prospěšná celému lidstvu. Člověk v tísni spolupracuje s různými agenturami OSN včetně UNICEF, FAO, WFP, UNHCR.

Webové stránky: https://www.un.org/en/