The Food Security Cluster

The Food Security Cluster

The Food Security Cluster (Klastr pro potravinovou bezpečnost - FSC) se zaměřuje na posílení spolupráce a partnerství. FSC spolupracuje přímo se svými partnery a zúčastněnými stranami, mezi něž patří nevládní organizace, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, organizace OSN, vlády a dárci. FSC byl založen v roce 2011 s cílem koordinovat reakci na potravinovou bezpečnost během humanitárních krizí, řešit otázky dostupnosti potravin a jejich rozumného využití. Klastr sídlí v ústředí World food programme (WFP) v Římě a společně jej řídí Food and agriculture organization (FAO) a společně s WFP. Globální podpůrný tým tvoří pracovníci FAO, WFP a nevládních organizací.

Webové stránky: https://fscluster.org/