The Global Education Cluster

The Global Education Cluster

The Global Education Cluster (Globální klastr pro vzdělávání - GEC) usiluje o předvídatelnou, spravedlivou a dobře koordinovanou reakci, která řeší potřeby obyvatel v krizových oblastech v otázkách vzdělávání. GEC posiluje kapacity pracovníků a partnerů, poskytuje včasnou, dálkovou i přímou podporu v terénu, klade důraz na důkladné hodnocení situace, analýzu a propagaci. Fórum partnerů GEC je platformou pro národní a mezinárodní nevládní organizace, agentury OSN a další organizace podporující vzdělávání v mimořádných situacích, které si mohou vyměňovat informace, identifikovat priority a prosazovat lepší koordinaci. Více informací od Clare Sadd.

Webové stránky: https://www.educationcluster.net/