The Global Shelter Cluster

The Global Shelter Cluster

Global Shelter Cluster (Globální klastr pro přístřeší - GSC) je koordinační mechanismus stálého meziagenturního výboru (IASC), který podporuje lidi postižené přírodními katastrofami a vnitřně vysídlené osoby zasažené ozbrojenými konflikty a zajistit jim bezpečné, důstojné a vhodné ubytování. GSC umožňuje lepší koordinaci mezi všemi aktéry v této oblasti, včetně místních samospráv a národních vlád, aby lidé, kteří nemají důstojné bydlení, dostali co nejrychleji správný druh podpory. GSC je veřejná platforma, které na celosvětové úrovni spolupředsedají Červený kříž (IFRC) a Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN (UNHCR). GSC má 45 partnerů, kteří se setkání platformy pravidelně účastní. IFRC je svolavatelem Klastru pro přístřeší při přírodních katastrofách, zatímco UNHCR vede Klastr pro přístřeší v konfliktních situacích.

Webové stránky: https://www.sheltercluster.org/