The UN Global Compact

The UN Global Compact

UN Global Compact je rámec pro podniky založené na zásadách, které obsahují deset principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. V rámci Global Compact se společnosti spojují s agenturami OSN, pracovními skupinami a občanskou společností. UN Global Compact je největší světovou iniciativou v oblasti společenské odpovědnosti firem, na níž se podílí 13 000 firem a dalších zúčastněných stran ve více než 170 zemích. UN Global Compact má dva cíle: začlenit deset zásad do podnikatelských aktivit po celém světě a zvýšit podporu širších cílů OSN, jako jsou například cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

Webové stránky: https://www.unglobalcompact.org/