KIKUS základní seminář

Publikováno: 7. 5. 2015 Doba čtení: 2 minuty
KIKUS základní seminář
© Foto:

Seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na podporu rozvoje znalostí ČEŠTINY (+ prvních jazyků) u dětí z jazykově odlišného prostředí.

2denní seminář se dvěma lektorkami a maximálně 20 účastnicemi/účastníky

Setkáváte se ve Vaší mateřské škole s dětmi, které přichází bez anebo s nedostatečnými znalostmi češtiny? Kladete si otázku, jak jim ulehčit a umožnit orientaci v prostředí, které je pro ně jinojazyčné, a jak jim pomoci se začlenit do každodenního programu MŠ? Uvažujete nad tím, jak v této oblasti cíleně postupovat, abyste jim zprostředkovali slovní zásobu odpovídající jejich věku, základní gramatické struktury a jazykové komunikační vzorce? Považujete taktéž za důležité, aby se i jejich první jazyk či první jazyky rozvíjely úměrně jejich věku? Ptáte se, jak na to?

 

TERMÍN: 4.-5.6.2015

MÍSTO KONÁNÍ: Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2

Metoda KIKUS nabízí jednoduchý, v praxi osvědčený a efektivní model, jak děti z jinojazyčného prostředí v předškolním věku podpořit nejen při osvojování češtiny jako druhého jazyka, ale i při rozvíjení jejich prvních jazyků. Tento model sestává ze tří částí:

 • Cílená jazyková výuka v malých skupinách
 • Upevnění takto získaných znalostí během všedního dne v mateřské škole (popř. jiném předškolním zařízení nebo základní škole)
 • Podpora rozvoje prvního jazyka/prvních jazyků s aktivní pomocí rodičů

Ve všech třech částech se dítě nachází ve středu pozornosti. Při jejich dobré souhře se dá – jak praxe ukázala – pro děti, jejichž prvním jazykem není čeština, dosáhnout velmi dobrých výsledků.  

Tento seminář je určený pro pedagogy, kteří si chtějí osvojit základy metody KIKUS za účelem jejich převedení do vlastní každodenní praxe. 

PROGRAM 1. den (9:00-17:00)

 • KIKUS-základy: vývoj metody – cíle – jednotlivé části KIKUS – materiály
 • Podpora při osvojování jazyku hrou: „malování po slepu“ (jazykové cvičení) è zásady metody KIKUS
 • Přehled témat jazykového kurzu v průběhu školního roku
 • Struktura hodiny KIKUS
 • Plánování a vedení dokumentace hodin KIKUS
 • Videoanalýza jazykového cvičení

PROGRAM 2. den (9:00-17:00)

 • Osvojování jazyka a vícejazyčnost u dětí
 • Co se má dítě při cílené jazykové podpoře naučit: slovní zásoba, gramatika, interakčníjazykové vzorce
 • Burza materiálů a nápadů
 • Skupinová příprava hlavní části jazykové lekce a její předvedení è prezentace a reflexe v plénu
 • Organizování lekcí KIKUS v mé mateřské škole

 

Domácí úkol: přinést s sebou to, co je vhodné pro výuku

hodin KIKUS – materiály / hry / písničky / ...

Absolventi semináře získají certifikát. Seminář jeotevřen pedagogům mateřských škol. Zájemci se mohou přihlásit emailem:martina.francuchova@clovekvtisni.cz a to nejdéle do 24.5.2015. Seminář je hrazen z prostředků EU včetně stravného.

Kurz bude uskutečněn v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/43.0007  "Pojďte do školky!“  a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR        

 

Autor: