Komunitní práci v Přerově se daří

Publikováno: 8. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Komunitní práci v Přerově se daří
© Radka Pompová

V minulém roce jsme vstoupili do nové lokality na ulici Husova, nejdříve zde probíhalo dotazníkové šetření, z kterého vyplynulo, že místní obyvatelé by si rádi spravili společné prostory domů. Jednalo se hlavně o opravy chodeb, vstupních dveří a schránek. Takže společná práce mohla začít.

V každém vchodu proběhla schůze, kde byl zvolen domovník, zodpovědný za bližší spolupráci s komunitní pracovnicí a za správu materiálu. Do konce roku se ve čtyřech vchodech podařilo dokončit drobné opravy omítek, vymalovat chodby, vyměnit schránky a opravit vchodové dveře. Malování a omítky realizovali klienti sami, další opravy jsme dojednávali s odborem správy majetku města Přerova. V těchto případech naše komunitní pracovnice Radka Pompová podporuje klienty při jednání na úřadech, aby si uměli vyjednat své požadavky sami. Výhledově bychom se letos chtěli věnovat rekultivaci společných prostor na dvoře lokality.

V druhé lokalitě na ulici Kojetínská, kde pracujeme již delší dobu, jsme pokračovali společně s klienty v opravách vchodů. Lokalita byla poznamenaná především rozsáhlými opravami potrubí v jejím těsném okolí, ale klienti neztráceli motivaci k udržení stávajících aktivit. Obyvatelé na schůzi domovníků naplánovali zbudování odpočinkové zóny ve středu dvorního traktu. Po nezbytném vyměřování se v průběhu roku realizovalo položení dlažby a obrubníků. Ve spolupráci s městem a Technickými službami klienti instalovali lavičky, květináče, odpadkový koš a plochu zatravnili. Pokračovalo se zasazením živého plotu a stromu. Klienti si úpravy prostranství cení a průběžně ho udržují. Spolupráce s Technickými službami vyústila i ve zřízení nového veřejného osvětlení. Odbor správy majetku nám pomohl při instalaci popisných čísel, která klienti potřebují především pro lepší orientaci v lokalitě.

A aby to všechno bylo ještě pěknější, pustili jsme se s klienty do každoročního jarního úklidu v okolí domů a železniční trati.  S místními dětmi pravidelně pořádáme volnočasové aktivity ve spolupráci s charitním komunitním centrem Lačo Jilo a podívat se k nám přišli i studenti VOŠ sociální Caritas v rámci stáže.

Na letošní rok plánujeme instalaci zábradlí u vstupu do lokality, ke kterému se podařilo získat stavební povolení. Jeho absence působí problémy hlavně v zimních měsících. S příchodem teplejšího počasí budou klienti v rámci schůzí konzultovat další nápady na zlepšování společných prostor.  

Autor: Marek Kroupa a Radka Pompová

Související články