Konec vymáhání dětských dluhů!

Vlastimila (Feistingerová) Sachrová a kolektiv

Brožura Konec vymáhání dětských dluhů! se snaží přiblížit novelu občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a občanského soudního řádu (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád), díky níž dojde k omezení možnosti vymáhat peněžité dluhy po nezletilých. Novela 192/2021 Sb nabyla účinnosti dne 1. 7. 2021.

Stáhnout