Konsorcium ACCESS se zavázalo, že v roce 2021 podpoří 77 000 obyvatel východní ukrajiny, které zasáhl konflikt

Publikováno: 7. 8. 2020 Doba čtení: 5 minut
Konsorcium ACCESS se zavázalo, že v roce 2021 podpoří 77 000 obyvatel východní ukrajiny, které zasáhl konflikt
© Člověk v tísni

Konsorcium ACCESS je skupina nevládních humanitárních organizací, která nyní obnovuje svůj závazek pomáhat v roce 2021 komunitám, které zasáhl konflikt na východní Ukrajině. Díky finančním prostředkům ve výši 4.3 milionů eur od Evropské unie, bude Konsorcium moci poskytnout okamžitou podporu a humanitární pomoc lidem žijícím v blízkosti kontaktní linie.

Konflikt na východní Ukrajině zasáhl od roku 2014 celkem 5.2 milionů lidí. Boje v Donbasu pokračují už sedmým rokem a humanitární pomoc potřebuje odhadem 3.5 milionů dětí, žen a mužů. Zatímco svět nadále mobilizuje své síly v boji proti pandemii COVID-19, zdravotní situace obyvatel východní Ukrajiny se zhoršuje a nejvíce dopadá na ohrožené skupiny obyvatel.

Od roku 2017 dodává konsorcium ACCESS na východní Ukrajině několik druhů humanitární pomoci části těch nejohroženějších lidí žijících na území kontrolovaných vládou i na těch mimo ně a pomohlo zatím více než 260 000 lidí. Díky podpoře EU Humanitarian Aid (ECHO) mohou členské organizace Konsorcia Člověk v tísni, ACTED v partnerství s iniciativami IMPACT, Help Age International (HAI), Médicos del Mundo (MdM) a Right to Protection (R2P) nadále poskytovat naprosto nezbytnou humanitární pomoc. Také se zasazují o posílení mezinárodní pomoci, aby došlo ke zmírnění utrpení lidí žijících na obou stranách kontaktní linie.

„Evropská unie a její členské státy jsou největším dárcem humanitární pomoci lidem trpícím krizí na východní Ukrajině. Tato finanční podpora je jasné a hmatatelné vyjádření naší solidarity s civilním obyvatelstvem v oblastech přímo zasažených konfliktem,” řekl Samuel Marie-Fanon, vedoucí úřadu EU Humanitarian Aid na Ukrajině.

Během roku 2020-2021 podpoří partneři ACCESS více než 77 000 přímých i nepřímých příjemců pomoci a 179 institucí zasažených nepřátelskými akcemi na obou stranách kontaktní linie. Tato pomoc bude zahrnovat činnosti zaměřené na ochranu obyvatel, zdravotní služby poskytující psychosociální podporu i péči o duševní zdraví. Dále také aktivity související s vodou, sanitací a hygienou, opravou příbytků a jejich přípravou na zimu, aktivity zaměřené na koordinaci humanitární pomoci a informační management, advokační úsilí na národní i mezinárodní úrovni a peněžní hotovost a poukazy. Díky těm si lidé budou moci zajistit to nejnutnější jako například potraviny. Zhruba 780 000 eur, které EU uvolnila na poskytnutí humanitární pomoci, podpoří Konsorcium ve snaze pomoci těm nejohroženějším skupinám v době pandemie COVID-19.

Během let, kdy na východní Ukrajině probíhá konflikt, musí senioři, domácnosti čítající pouze jednoho rodiče s nízkým příjmem, lidé s postižením a děti, čelit stále více problémům. „Více než polovina obyvatel naší vesnice uprchla. Mnoho domů je opuštěných a zničených. Náš dům je zcela rozbořený, museli jsme utéct. Naši známí nám nabídli, že můžeme bydlet v domě jejich příbuzných, kteří odešli a bojí se o prázdný dům v konfliktní zóně. Souhlasili jsme a nastěhovali se. Staráme se o dům a zahradu. Líbí se nám tu, ale nemáme práci a strašně se nám stýská po našem domově. Jsme vděčni za podporu humanitárních organizací v této nelehké době,” říká Valentyna, vysídlená z Hutir Vilnyi, která nyní žije v Zolote III se svým nemocným mužem.

Zároveň se ACCESS spolu s více než 250 organizacemi na Ukrajině zaměří na zlepšení humanitární pomoci a povědomí o stále probíhajícím konfliktu. Jako v minulých letech členské organizace podpoří a upraví humanitární pomoc na Ukrajině, provedou analýzu toho, co je nejvíce potřeba, budou vytvářet součinnost s dalšími subjekty a hledat způsoby, aby co nejlépe fungoval vztah mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Členské organizace budou na národní i mezinárodní úrovni i nadále prosazovat zajištění nezbytných potřeb pro obyvatele zasažené konfliktem, zajištění pohybu osob a přepravy věcí přes kontaktní linii a zajištění humanitární pomoci těm, kteří ji potřebují.

Konsorcium ACCESS

V roce 2017 se skupina humanitárních nevládních organizací rozhodla společně pracovat na poskytování tolik potřebné humanitární pomoci. Součástí jsou: Člověk v tísni, Médicos del Mundo (MdM), ACTED v partnerství s iniciativou IMPACT, Help Age International (HAI) a Right to Protection (R2P). Od počátku své existence se Konsorciu ACCESS podařilo díky Operacím EU pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO) poskytnout pomoc více než 260 000 lidem. Partneři ACCESS získali významné zkušenosti v oblasti kolektivní humanitární pomoci na Ukrajině a v porozumění kontextu.

Program 2020-2021

Program 2020-2021 bude stavět na zkušenostech z posledních dvou let partnerské spolupráce. Díky využití vzájemně se doplňujících dovedností jednotlivých členů konsorcia a díky možnosti výměny osvědčených postupů a zkušeností bude Konsorcium ACCESS nadále poskytovat včasnou a kriticky nezbytnou humanitární pomoc po celém území oblastí Luhanska a Doněcka (v oblastech pod kontrolou vlády i těch, které pod kontrolou vlády nejsou), a to s podporou Evropské unie:

  • Podpora pomocí peněžní hotovosti a poukázek (Cash and voucher support) bude poskytnuta více než 3 500 žen, mužů a dětí. Ti tak budou moci důstojným způsobem pokrýt své základní potřeby a zároveň získají důležité informace. Nejméně 1 300 potřebných lidí v oblastech, které nejsou pod kontrolou vlády, získá přístup k potravinám i hygienickým potřebám.
  • Poskytnutí přístřeší (Shelter assistance) zhruba 1 900 lidem ve vzdálených vesnicích. Potřeby v této oblasti zůstávají nadále vysoké a humanitární pomoc umožní menší i středně rozsáhlé opravy obytných domů poničených válkou a dodávky uhlí těm nejpotřebnějším domácnostem v oblastech Doněcka, které nejsou pod kontrolou vlády. To vše pomůže lidem lépe se vyrovnat s drsnými podmínkami zimy na Ukrajině.
  • Voda, sanitace a hygiena (WASH) – jedná se o projekty v oblastech pod kontrolou vlády i v oblastech Luhansku, které pod kontrolou vlády nejsou. V rámci těchto projektů lidé získají součástky, vybavení, palivo a materiál potřebný pro opravu vodovodních systémů, obnovu sanitační infrastruktury a zpracování pevného odpadu a odpadních vod v komunitách postižených konfliktem. WASH a jeho aktivity pomohou více než 11 500 lidem.
  • Zdravotní programy pro téměř 26 000 mužů, žen a dětí. Tyto programy zahrnují služby primární lékařské péče, služby v oblasti duševního zdraví a psychosociální péče, zdravotnické služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, bezplatné podání léků a peněžní hotovost na výdaje spojené se zdravotní péčí, dopravou a různými vyšetřeními pacientů. Součástí těchto programů je i budování kapacit pro prevenci a pomoc při genderově motivovaném násilí. 


Autor: Člověk v tísni

Související články