Kontinuum Světové školy

© Člověk v tísni, o.p.s., Vzdělávací program Varianty 2021, autorský tým: Magdalena Fiřtová, Petra Skalická, Kateřina Sobotková, Kristýna Svatá

Kontinuum Světové školy je metodickou pomůckou, která nabízí širokou plejádu cílů a strategií pro systematické zdokonalování již zapojených pedagogů a vedení Světových škol. Detailně definované cíle jsou rozvíjeny na třech úrovních: školy-učitele-žáka. Kombinací těchto úrovní Kontinuum směřuje k celoškolnímu přístupu k výuce globálních rozvojových témat.

Komu je Kontinuum určeno?
Školám a vyučujícím, kteří již získali titul Světová škola a chtějí se zdokonalovat ve výuce globálních a rozvojových témat, stát se aktivní součástí komunity Světových škol a vzájemně sdílet inspiraci z dobré praxe ostatních škol.
Školy, které ještě nezískaly ocenění Světová škola a přihlásily se nově do programu, mohou v Kontinuu najít inspiraci pro svou cestu k získání titulu.

Jak pracovat s Kontinuem Světové školy?
Způsob práce s Kontinuem se přizpůsobuje potřebám jednotlivých vyučujících a podmínkám na každé škole. Neexistuje žádný jediný doporučený postup. Tento průvodce nabízí především inspiraci, jaké metodiky a zdroje lze využít pro vlastní cestu ke zlepšení výuky globálních témat.

Informace o programu Světová škola najdete na webu: https://www.svetovaskola.cz/

Materiál vznikl v rámci projektu Světová škola za finanční podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Za obsah materiálu nese odpovědnost organizace Člověk v tísni, o.p.s. Informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

ISBN 978-80-7591-055-4

 

Stáhnout