Křehkost demokracie - příručka pro pedagogy pro práci s tématem radikalismu ve výuce

Jan Charvát, Adéla Lábusová a kol.

Příručka se zaměřuje na rozvíjení hodnot demokratické společnosti na středních školách a 2. stupni základních škol a slouží i jako prevence příklonu k radikálním ideologiím. Metodika obsahuje výklad teorie k tématu demokracie a radikalismu, stručný metodický exkurz pro prevenci radikalismu v oblasti pedagogiky, čtyři kazuistiky ze školního prostředí a šest konkrétních lekcí pro práci se žáky.

Metodická příručka vznikla v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který je spolufinancován Evropskou unií. Realizace proběhla v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348).

Stáhnout