Latinská Amerika směřuje k přelomové dohodě o ochraně práv a životního prostředí

Publikováno: 30. 8. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Latinská Amerika směřuje k přelomové dohodě o ochraně práv a životního prostředí
© Foto: Wikimedia Commons

Člověk v tísni a dalších více než dvě stě nevládních organizací z celého světa žádá státy Latinské Ameriky a Karibiku, aby podepsaly a ratifikovaly regionální dohodu o přístupu k informacím, občanské participaci a ochraně životního prostředí a lidských práv, která by pro region znamenala historický přelom. 

Dohoda, známá pod jménem Escazú, by byla první závaznou regionální smlouvou, zaručující účinnou ochranu životního prostředí a kvality života místních obyvatel.

V Latinské Americe a Karibiku se o návrhu dohody diskutovalo několik let. Konečně letos v březnu se 24 států shodlo na jejím přesném znění. Obsah byl přitom projednáván za přímé a významné účasti zástupců občanské společnosti z různých zemí regionu. Escazú by zaručovala právo obyvatel na přístup k informacím, možnost podílet se na rozhodovacích procesech, které mohou ovlivnit kvalitu jejich života, právo na zdravé životní prostředí a ochranu obránců životního prostředí.

Nevládní organizace nyní ve společném otevřeném dopise žádají vlády všech 33 států regionu, aby dohodu podepsaly a ratifikovany na generálním shromáždění OSN, které se uskuteční 27. září 2018 v New Yorku.

"Dohoda Escazú je klíčovým nástrojem, který lidem a komunitám umožní podílet se na rozhodování a vytváření politik a projektů týkajících se životního prostředí,” uvádí Člověk v tísni spolu s dalšími v otevřeném dopise. “Představuje historickou příležitost, aby vlády vyslaly jasnou zprávu svým občanům a mezinárodnímu společenství, že jsou odhodlány pracovat na zdravém a udržitelném životním prostředí a na ochraně lidských práv.”

Aby dohoda vstoupila v platnost, musí ji do dvou let podepsat a ratifikovat nejméně 11 zemí.

Pro více informací kontaktujte:

Zuzana Gruberová, mediální koordinátorka Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni, +420770101144, zuzana.gruberova@gmail.com

Autor: ČvT

Související články