Letní tábor na Šumavě. Koupačky, výlety a noví kamarádi

Publikováno: 31. 7. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Letní tábor na Šumavě. Koupačky, výlety a noví kamarádi
© Lucie Mannová

Každý rok pořádáme pro děti z našich pobočkových služeb letní tábor v přírodě. Ani letos tomu nebylo jinak a společně s dětmi zapojenými do programu individuálního doučování, „klubáků“ z nízkoprahového klubu, dětí z rodin využívajících sociálně aktivizační službu a s ukrajinskými dětmi, které uprchly před válkou, jsme odjeli na týden na Šumavu. Pro některé to byl první delší pobyt v přírodě vůbec. Zažili jsme spoustu nových věcí a odjeli s mnoha zážitky a s novými kamarády.   


Každý správný tábor má svoji celotáborovou hru, která se průběžně hraje po celou dobu trvání tábora. Ta naše se jmenovala Město a děti si v ní mohly vyzkoušet, jaké to je žít v reálném městě jako dospělý člověk. Nejprve se děti nechaly vyučit a poté zaměstnat v různých oborech, například v kosmetickém salónu, kavárně, médiích či v řemeslné dílně. Děti si ve hře také zkusily základní principy zastupitelské demokracie, když si měly zvolit starostu. Kandidáti a kandidátky si musely vymyslet volební program, přesvědčit své spoluobčany, že jsou tou nejlepší volbou, a následně se také svého programu držet. Prací ve svých vybraných profesích si děti vydělávaly táborové peníze, kterými si platily „bydlení a stravu“. Mohly si také přivydělávat prací ve prospěch tábora, například tím, že připravily dřevo nebo pomohly v kuchyni. Děti ale zažily i závěrečné vyúčtování, při kterém zjistily, jak fungují daně, co se z nich odvádí, a proč je důležité je platit. Za zbylé peníze si v závěru tábora mohly vydražit zajímavé ceny.


Kromě celotáborové hry na děti čekala i jiná dobrodružství. Například jsme byli na celodenním výletě v Kašperských horách, sbírali borůvky a v závěru se podívali na hrad Kašperk. Bohužel pouze zvenku, protože byl v ten den hrad pro návštěvníky uzavřen. To nám však náladu nezkazilo a pokračovali jsme dál do vesnice na občerstvení v podobě zmrzliny. Za den jsme ušli dohromady přes 20 kilometrů, což byl pro mnohé děti jejich dosavadní rekord, a máme tedy být na co pyšní.

Dalším výletem v horkém dni byla i cesta na nedaleké koupaliště, kde jsme si užili vodní radovánky a hráli různé hry. Samozřejmostí byl také večerní oheň, kde jsme zpívali s kytarou a opékali si špekáčky. Při volném odpoledni jsme hráli sportovní a deskové hry. Oblíbený byl badminton, volejbal a kopaná.

Děti také prokázaly svoji odvahu účastí na noční bojovce. Zprvu se jim v noci moc vstávat nechtělo, ale poté se většina odhodlala a vyrazila do lesa na předem vytyčenou trasu osvětlenou světýlky, na kterou dohlíželi pracovníci, kteří ji obohacovali strašidelnými prvky.

Tábor jsme si společně moc užili a moc se společně těšíme na další rok plný dobrodružství.


Týden našeho tábora jsme mohli zrealizovat díky finanční podpoře Městské části Praha 5, prostředkům z projektů Zapoj se v  Praze (CZ.03.02.02/00/22_017/0001056) a Dítě a rodina II. (CZ.03.02.02/00/22_017/0000975), spolufinancovaných Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, podpoře z Clifford Chance, Citi Foundation, příspěvku z grantu v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 Magistrátu hlavního města Prahy a také soukromým dárcům. Skvělé dorty poskytla firma Costa Coffee. Tímto všem moc děkujeme! Autor: Lucie Mannová, Kateřina Fuksová

Související články