Logopedická služba pro děti klientů sokolovské pobočky Člověk v tísni

Publikováno: 3. 6. 2013 Doba čtení: 1 minuta
Logopedická služba pro děti klientů sokolovské pobočky Člověk v tísni
©

Od ledna roku 2013 je v Předškolním klubu v sokolovské pobočce Člověk v tísni, o. p. s., nabízená rodičům nová služba. Ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní dochází v ranních hodinách do klubu logopedka, která působí v místním Speciálním pedagogickém centrum. Spolupráce vznikla z podnětu pracovnice Člověk v tísni, jež si všimla u některých dětí klientů potíží s mluvením.

I přes doporučení k návštěvě logopedické poradny, nebyli rodiče schopni svým ratolestem tuto péči pro své děti zajistit. Proto došlo k setkání s logopedkou, z níž vzešla dohoda o pomoci dětem s mluvením a vyjadřováním přímo v prostorách obecně prospěšné společnosti. Logopedka se při své návštěvě věnuje každému dítěti přibližně dvacet minut. Při procvičování správného vyslovování je většinou přítomna i matka, aby mohla doma s dítětem různá logopedická cvičení pravidelně procvičovat. Důležité je klást důraz na nácvik správného mluvení a nácvik správné výslovnosti hlásek. Odborná pracovnice Speciálního pedagogického centra se pravidelně věnuje dětem, které mají po prázdninách nastoupit do první třídy základní školy. Tyto děti mají výraznou vadu řeči, nevyslovují nebo zaměňují hlásky a huhňají. Pravidelným setkáváním by děti měly chyby v mluvení odstranit, aby ve škole neměly problém s komunikací se svými budoucími učiteli a spolužáky. Z každé konzultace s logopedkou je vyhotoven písemný záznam, který se ukládá do archivu. Získané informace jsou pak nadále využívány pracovníky Klubu matek pro lepší práci s klienty a jejich dětmi.

Autor: ČvT pobočka Sokolov