Mají na to - Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Kolektiv autorů

Smyslem projektu je napomáhat překonávání překážek ve vzdělávání romských sociálně znevýhodněných dětí v České republice prostřednictvím nové metodiky – příručky „Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ“. Tato metodika vznikla za spolupráce s celkem pěti základními školami v Praze za aktivního přispění skupiny učitelů. Každá spolupracující základní škola také v rámci projektu organizovala vlastní „mikroprojekt“ na podporu sociálně znevýhodněných, často romských dětí. V rámci projektu probíhal klub matek, klub pro školní děti a klub zaměřený na předškolní vzdělávání, vznikl nástroj na evaluaci úspěšnosti doučování dětí a bylo uskutečněno velké množství vzdělávacích a volnočasových aktivit se sociálně znevýhodněnými, převážně romskými dětmi z Prahy.

Stáhnout