Máma chce práci a bude ji mít!

Publikováno: 4. 8. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Máma chce práci a bude ji mít!
© Foto:

V rámci právě realizovaného projektu „E daj kamel buťi – Máma chce práci“, který je zaměřen na zvyšování uplatnitelnosti sociálně znevýhodněných žen/matek na trhu práce, zprostředkovává vybraným uchazečkám spol. Člověk v tísni o.p.s., sérii akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Prvním kurzem, který bude ukončen v srpnu 2013, je kurz Pečovatelka o dítě od 0-15 let a koncem září proběhnou závěrečné zkoušky frekventantek kurzu druhého, jímž je Pracovník v sociálních službách.

Kurzu Pečovatelka o dítě od 0-15 let se účastní 13 žen, zájem o kurz se projevuje i v tom, že ženy jsou ochotné věnovat mu soboty, tedy den, kdy by mohly být doma se svými rodinami. To je nutné ocenit, zejména proto, že účastnice kurzu jsou často zaměstnány v několika pracovních poměrech a brigádách po několika hodinách týdně a víkend jim pak skýtá možnost věnovat se rodině a odpočinku. Praxi spojenou s kurzem vykonávají v předškolních zařízeních po celé Praze. Spolupracujeme např. s MŠ Na Santošce, MŠ Kořenského, MŠ Na Smetance, ZŠ Na Smetance a MŠ Lochkov. Do projektu se zapojily i soukromé mateřské školy-MŠ Petrklíč na Praze 16, v Radotíně a MŠ Pětikvítek v Praze 14, v Kyjích. Dále spolupracujeme s předškolními zařízeními a mateřskými kluby občanského sdružení YMCA, firemní školkou Člověka v tísni a předškolním zařízením pražské pobočky Programů sociální integrace na Praze 8, v Karlíně. Zatím je drtivá většina zpětných vazby od spolupracujících zařízení, dětí i jejich rodičů velice pozitivní, projekt si chválí a mají zájem s námi spolupracovat i do budoucna. Děkujeme všem zapojeným organizacím za dosavadní spolupráci. Zmíněná pozitivní zpětná vazba na práci frekventantek kurzu je motivující a hlavně má prostřednictvím účastnic dopad i na jejich rodiny.

 

Další zaměstnání účastnic kurzu bude záviset, z části na podpoře z projektu, ale především, na nich samotných. Faktem je, že právě úspěch u dětí a výborné hodnocení pracovníků, kde se praxe odbývala, může být pěknou pobídkou do dalšího života. Uvidíme, jak se nám bude dařit při zaměstnávání matek. Pokusíme se získat podporu obcí i dalších zřizovatelů MŠ resp. dalších organizací a nalézt místa vhodná pro nově získanou kvalifikaci. Držte nám palce a pokud byste někdo věděl o vhodném, volném pracovním místě nebo měl zájem zaměstnat některou z našich žen, dejte vědět! 

 

Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

 

 

Evropský sociální fond
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti

 

 

Autor: Adriana Černá, kariérní poradce, koordinátor vzdělávacích programů