Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky

Jana Čemusová, Petra Huková, Ondřej Štindl, Barbora Štindlová

Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro studenty - cizince, kteří neovládají žádné písmo, nebo neznají latinku. Je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá se, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností osvojí. Manuál tak není založen na předávání gramatických znalostí, ale předpokládaná výuka je postavena na aktivní spolupráci učitele a studentů.
 
Při přípravě podkladů se počítalo s vysokými nároky kladenými na lektory, neboť chybí jednotný komunikační jazyk. Vše je třeba vysvětlovat neverbálně - pomocí gest, hry, za pomoci vizuálních pomůcek apod. Didaktické materiály jsou připraveny tak, aby bylo možno s jejich pomocí realizovat kurz, který se skládá ze tří na sebe navazujících modulů, přičemž každý modul se člení do osmi tématických okruhů. Každý okruh je rozdělený na části, které se dále dělí na jednotlivé úkoly.

Stáhnout