Mediální vzdělávání v rukou žáků a studentů

Publikováno: 21. 9. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Mediální vzdělávání v rukou žáků a studentů
© Foto: JSNS

Máte ve své třídě či v okolí mladé lidi ve věku od 13 do 17 let, kteří by rádi začali vlastní projekt zaměřený na zvyšování mediální gramotnosti? Nebo takový projekt už dokonce mají, ale hledají cesty, jak jej rozvinout? Vzdělávací program JSNS představuje novinku ve své nabídce pro vyučující a jejich žáky: projekt Kdo jiný? se zaměřením na mediální vzdělávání. V něm žáci a studenti získají kompetence ke zvyšování mediální gramotnosti nejen sebe samých, ale i svého okolí a jiných generací.  

Studentská setkání Kdo jiný? plná inspirace a praktických workshopů se zaměří na posilování mediální gramotnosti veřejnosti. Žáci a studenti na nich získají podněty a prostor pro vytváření vlastních veřejně prospěšných projektů. Účast v programu je zcela bezplatná.

Studentské týmy

Studenti si v týmech o 3–5 členech vyberou téma v oblasti mediálního vzdělávání, kterému se ve svých projektech budou chtít věnovat (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). Program JSNS jim předá znalosti a kompetence, jak realizovat vlastní projekt, skrze který s tématem osloví veřejnost. Studenti tak zvýší mediální gramotnost nejen sobě, ale také ve své komunitě nebo ve svém okolí. Zvláštní důraz je v tomto projektu kladen také na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory).

Do programu se mohou hlásit studenti ve věku 13 až 17 let spolu se svým vyučujícím, který má roli garanta a studenty při realizaci projektů podporuje. 

Program cílí především na podporu mediální gramotnosti v mimopražských regionech, setkání a workshopy budou probíhat v Karlovarském, Libereckém, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Nabídka pro vyučující

Zajímá vás mediální vzdělávání a rádi byste se jako vyučující ještě lépe orientovali v tématech, jako jsou mediální manipulace nebo propaganda? Přihlaste se na jeden ze dvou celodenních seminářů o dezinformacích a současné ruské propagandě. Osvojíte si na nich pojmy jako konspirační teorie nebo dezinformace, které se staly nedílnou součástí informačního prostoru. Vyzkoušíte si analýzu mediálního sdělení pomocí metody pěti klíčových otázek a naučíte se odlišovat důvěryhodné informace od těch pochybných. Semináře jsou zdarma a jsou akreditované MŠMT.

Termíny seminářů a přihlášky:

15. listopadu: Krajská vědecká knihovna v Liberci

9. prosince: učebna Krajské knihovny Karlovy vary

Projekt JSNS - Mediálněvzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondů ve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje.


Autor: JSNS

Související články