Mentoring

Publikováno: 30. 1. 2019 Doba čtení: 1 minuta
Pravidelné setkání dobrovolníků.
© Martin Kovalčík

Součástí vzdělávacích služeb v Praze je služba Mentoring. V rámci mentoringu se dospívající dítě schází jednou týdně se svým mentorem, naším dobrovolníkem, a tráví čas mimo domov prostřednictvím různých volnočasových a vzdělávacích aktivit. Mladý člověk se tak dostává mimo svoji běžnou sociální bublinu, rozšiřuje si obzory a v neposlední řadě buduje vztah s mentorem. Mentor je jeho rovnocenným partnerem, který poskytuje prostor pro sdílení, radu a může se stát pozitivní inspirací.

Zaměřujeme se na děti a dospívající, kteří ztrácejí motivaci na sobě pracovat, hledají, co by je v životě bavilo, sami si neví rady a jejich okolí jim v tomto směru nedokáže pomoci. Naše vstupní kritéria se v zásadě neliší od ostatních vzdělávacích služeb Programu sociální integrace. Smyslem mentoringu je pracovat s klientovým potenciálem, posílit jeho sociální dovednosti a rozvíjet jeho sebevědomí. Společně stráveným časem mladý člověk poznává nová místa, získává nové kontakty a zkušenosti.

Službu nabízíme na území města Prahy. Klíčovým pracovníkem je zde koordinátor mentoringu, který má na starosti jak klienta, tak dobrovolníka. Schůzku je možné si sjednat v kanceláři či v domácnosti klienta.

KAPACITA: 16 klientů

VĚK: 12-26 let


Autor: ČvT

Související články