Metodika programu Active Citizens

Kolektiv programu Varianty a British Council

V rámci projektu Active Citizens vznikla unikátní metodická příručka, jejímž cílem je posílit v mladých lidech motivaci a schopnosti nezbytné pro partnerskou spolupráci uvnitř komunit. Do její tvorby se prostřednictvím ověřování, připomínkování a reflexe aktivit zapojilo na šest desítek učitelů.

Publikace je určena především pedagogům střední škol, kteří v ní najdou praktické tipy a aktivity do výuky i teoretická východiska a metodické zázemí pro práci se studenty. Předností metodické příručky je její interaktivní prostředí, které umožňuje práci s videi, rychlé vyhledávání či tvorbu poznámek. Metodika je dostupná ke stažení níže.

Metodika vznikla jako výstup projektu Active Citi­zens – komunitní vzdělání pro střední školy, který spo­lečně realizovaly organizace British Council a Člověk v tísni – vzdělávací pro­gram Varianty v letech 2012–2014. Metodika vychází z příruček využívaných v rámci globálního programu roz­voje komunit Active Citizens, který v současné době probíhá v přibližně třiceti zemích. Vzdělávací materiály k programu Active Citizens byly pro British Council vytvořeny organizacemi The Springboard Consultancy Ltd, The British Youth Council a The Citizenship Foundation.

Stáhnout