Metodika programu Kariérní poradenství

Lada Šuláková, Daniel Hůle a kolektiv

Společnost Člověk v tísni se při práci se sociálně znevýhodněnými lidmi dlouhodobě snaží akcentovat podstatu problému jednotlivců. Podobně je tomu i v případě Programu kariérního poradenství, kdy se jednotliví kariérní poradci zaměřují na identifikaci problémů svých klientů a pomocí aktivit šitých na míru se snaží situaci těchto lidí zlepšit. Ačkoli je situace řady našich klientů velmi složitá a problémy zasahují řadu oblastí od vzdělání, přes zaměstnanost až po bydlení, při práci kariérních poradců je třeba se prostřednictvím schematizace zaměřit na konkrétní cíle. Přístupem, že vše souvisí se vším, nakonec zjistíme, že situaci vlastně nelze zlepšit bez splnění celé řady podmínek. A ačkoli se snažíme při práci s klienty stanovit konkrétní a dílčí cíle, je nezbytné uvědomovat si širší kontext životních situací klientů a právě s vědomím řady podmíněností stanovovat cíle spolupráce s klienty.

Stáhnout