Metodika workshopu Práce s informací

Žáci během tří částí workshopu pracují s různými podobami informací a vyhodnocují je. Při různých úkolech se učí tyto informace ověřovat a třídit na pravdivé a nepravdivé, podstatné a nepodstatné. Během workshopu se postupně pracuje s reklamou, product placementem, hoaxy, informacemi ze sociálních sítí i klasickými novinami. Smyslem programu je podpoření kritické analýzy informací, které se k nám dostávají v nejrůznějších podobách a v mnoha případech se snaží manipulativně ovlivnit náš názor nebo rozhodnutí. Workshop se snaží na praktických příkladech a úkolech ukázat výhody kritické analýzy informací pro naši schopnost dobré orientace v současném světě.

Stáhnout