Mezi námi: Příběhy a fakta o migraci pro 21. století

Publikováno: 13. 4. 2020 Doba čtení: 2 minuty
Mezi námi: Příběhy a fakta o migraci pro 21. století
© Foto: Vurr
Navzdory zvýšené pozornosti věnované tématu migrace a integrace ze strany politiků, médií a společností v celé Evropě nám často stále chybí jejich hlubší pochopení. Podle speciálního průzkumu Eurobarometr o integraci přistěhovalců v EU si pouze menšina (37%) Evropanů myslí, že jsou dobře informováni o záležitostech souvisejících s imigrací a integrací.

Projekt Mezi námi: Migrační příběhy a fakta pro 21. století se snaží toto číslo zvýšit a přispět k lepšímu poznání faktů a porozumění kontextu migrace. Projekt vytvořily nevládní organizace ze 6 evropských zemí (Estonsko, Česká republika, Finsko, Slovensko, Německo, Polsko), které jsou odborníky na integraci, vzdělávání, lidská práva a osvětu. Projekt chce podpořit inkluzivnější a konstruktivnější přístup k migrantům a uprchlíkům v Evropě. Hlavním nástrojem projektu je zvyšování povědomí mezi mládeží, včetně zapojení mladých novinářů, pedagogů a pracovníků s mládeží do vytváření prostoru pro vyváženou debatu o migračních tématech opřenou o fakta a přímé zkušenosti.

Projekt oslovuje mládež v zúčastněných zemích prostřednictvím kampaně na sociálních médiích doprovázené vizuálními příběhy, simulacemi nebo zážitky virtuální reality. Další formou interakce s mládeží jsou globální vzdělávací aktivity na festivalech, v táborech, ve školách, spolcích atd. Účast na projektových aktivitách zvyšuje povědomí mladých lidí o složitosti globálních procesů a příčinách migrace a podporuje jejich kritické myšlení a aktivní zapojení do aktivit souvisejících s migranty a jejich integrací ve svém okolí.

Mladí novináři a influenceři mají možnost účastnit se školení a studijních cest doma i v zahraničí, a získat tak nové zkušenosti z první ruky a znalosti o migraci a integraci v různých částech světa. Mohou také požádat o mini-stipendia na rešerše.

Učitelé a pracovníci s mládeží mohou využít nové metodické materiály, hotové lekce a poutavé vzdělávací aktivity – ať už v rámci výuky nebo mimo vyučování. V našich online a offline kurzech mohou také zlepšit své znalosti v tématu migrace a získat tipy, jak o něm diskutovat se studenty.

Implementace projektu: 2019-2022

Partneři:

• Estonsko: Mondo (vedoucí projektu)

• Česko: Člověk v tísni

• Finsko: Vikes

• Německo: Migration Matters

• Polsko: Center for Civic Education

• Slovensko: Člověk v ohrození

Koordinátorka za ČvT: Kristýna Brožová (kristyna.brozova@clovekvtisni.cz)

Projekt je financován z fondů Evropské unie.

Evropská unie nenese zodpovědnost za výstupy projektu ani jejich využití. Výhradní odpovědnost nesou partneři.

Autor: Program migrace

Související články