Mladí lidé byli oceněni za projekty, kterými pozitivně ovlivňují své okolí

Mladí lidé byli oceněni za projekty, kterými pozitivně ovlivňují své okolí

Cena Gratias Tibi (z latiny „Děkuji Tobě“) oceňuje aktivní mladé lidi, kterým není lhostejný svět kolem nás a snaží se jej různými aktivitami obohatit. Během slavnostního večera 15. května předávaly významné osobnosti společenského a kulturního života a bývalí političtí vězni ceny letošním laureátům.

Ze 124 nominovaných projektů vybrala porota devět finalistů a z nich následně tři vítěze. Další dva projekty získaly ceny partnerů projektu – Nadace O2 (hlavního partnera) a České televize (hlavního mediálního partnera) – o jejich udělení rozhodla veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Slavnostním večerem provázela moderátorka Ester Janečková.

Ceny předávali bývalí političtí vězni Miluška Havlůjová s Daliborem Coufalem, výtvarnice a autorka spotu Ceny Eliška Podzimková spolu s hercem a divadelním režisérem Janem Hrušínským a herečka Zuzana Stivínová s kajakářem Vavřincem Hradílkem, dvojnásobným mistrem světa a stříbrným olympionikem.

LETOŠNÍ LAUREÁTI

Kategorie do 30 let – Stužák

Studenti vysokých škol se rozhodli doplnit výuku na středních školách a zvýšit zájem žáků o veřejné dění. Pořádají interaktivní vzdělávací workshopy a hry například na téma rozlišování dezinformací v médiích či vztahů mezi státy EU. Porota na projektu ocenila především fakt, že vysokoškoláci z různých studentských spolků napříč celou republikou mají ambici pomáhat středoškolákům. Obdivuhodné je také množství mladých lidí, které se do projektu rozhodlo zapojit, a kvalita pořádaných workshopů.

Kategorie SŠ - Srdcem, ne očima

Studenti jazykového gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí považují za důležité a potřebné bojovat proti předsudkům spojeným s barvou kůže či zemí původu. Na jejich škole působí řada zahraničních vyučujících a studenti sami vyjíždějí pomáhat do zahraničí. Právě tyto své vlastní zkušenosti se rozhodli předávat formou workshopů mladším žákům 1. stupně základních škol, ale i vyučujícím, a to za využití kreativní výtvarné metody inspirované Angelicou Dass. Porota ocenila, že se jedná o autentický projekt, který řeší velmi společensky aktuální téma.

Kategorie ZŠ - Sběr papíru pro trojčata Koláčkova

Děti z Dětského domova se školou v Chrudimi sběrem papíru získaly finanční prostředky na pomoc handicapovaným trojčatům Koláčkovým. Poté se s trojčaty seznámily osobně v rámci pravidelného komunitního setkání. Porota ocenila především empatii dětí a schopnost projevit solidaritu. Za důležité považuje upozornění na skutečnost, že ve společnosti žijí lidé se specifickými potřebami a je nutné se do jejich situace vcítit a podpořit je vlastní aktivitou.


CENY PARTNERŮ

Cena Nadace O2 za přínos ve vzdělávání

Cena Nadace O2 byla letos určena projektům, které napomáhají rozvoji netradičních forem a oblastí ve vzdělávání. Odborná porota vybrala do finále pět projektů. Na základě hlasování veřejnosti prostřednictvím webu společnosti O2 zvítězil projekt Dávám židli do kruhu studentů a učitelů Gymnázia Evolution z Prahy 11. Tato osvětová kampaň se snaží neotřelým způsobem zmírnit v české společnosti předsudky vůči lidem s duševním onemocněním.

„Nadace O2 již 15 let podporuje rozvoj dětí a mladých lidí v České republice. V posledních letech se proto naše programy stále více obrací ke vzdělávání, které vnímáme jako klíčovou podmínku plnohodnotného života dnešní dorůstající generace,“ uvádí Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2, a dodává: „Systém a vzdělávací nástroje se naléhavě musí přizpůsobit rychle se měnící době, která bude na schopnosti a vědomosti dětí klást úplně jiné nároky, než dnes. Proto oceňujeme projekty mladých lidí, které se o nové formy a témata vzdělávání zasazují.“

Cena České televize

Česká televize je partnerem Ceny už od počátku jejího udělování. V loňském roce byla poprvé udělována i Cena České televize. Stejně tomu bude i v letošním ročníku. Během devíti květnových podvečerů mohli diváci ČT2 sledovat medailonky všech devíti finálových projektů. Nejvíce diváckých hlasů získal projekt Srdcem, ne očima (zároveň i vítěz kategorie SŠ).

O CENĚ

Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi je program Jeden svět na školách (JSNS) Člověka v tísni, který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. Cena má od počátku podporu výrazných partnerů, kteří se dlouhodobě podílí na rozvoji občanské společnosti v České republice.

V porotě zasedli zástupci partnerů – České televize, Nadace O2, Aktuálně.cz, Knihovny Václava Havla, Fondu Otakara Motejla, EDUinu, České rady dětí a mládeže, Nadace Via, Rádia 1, magazínu Redway, DOX – Centra současného umění a Skautského institutu – a partnerů, kteří laureátům věnují zahraniční studijní cesty – Poslaneckého klubu ELS v Evropském parlamentu, Českých center a Norské ambasády.

„Během pěti ročníků bylo nominováno celkem 742 projektů. Téměř polovina z nich ve věkové kategorii do 30 let. V letošním roce, stejně jako v roce uplynulém, převažovaly projekty z oblasti vzdělávání a dobrovolnictví,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS, a doplňuje: „Ze zaměření značné části projektů je patrné, že mladí lidé si uvědomují důležitost vzdělání a zároveň potřebu jeho zlepšení.“

K příležitosti pátého ročníku udělování Ceny byl vytvořen nový spot, jehož autorkou je výtvarnice Eliška Podzimková. Doprovodnou hudbu ke spotu vytvořila skupina Zrní. Ta vystoupí i v průběhu slavnostního večera. Ceremoniál bude natáčet Česká televize. Vzniklý pořad bude možné sledovat na druhém kanálu České televize, a to v sobotu 2. června 2018 večer.

Autor: Jeden svět na školách