Mladí lidé byli oceněni za projekty, kterými pozitivně ovlivňují své okolí

Publikováno: 16. 5. 2018 Doba čtení: 4 minuty
Mladí lidé byli oceněni za projekty, kterými pozitivně ovlivňují své okolí
© Jeden svět na školách

Cena Gratias Tibi (z latiny „Děkuji Tobě“) oceňuje aktivní mladé lidi, kterým není lhostejný svět kolem nás a snaží se jej různými aktivitami obohatit. Během slavnostního večera 15. května předávaly významné osobnosti společenského a kulturního života a bývalí političtí vězni ceny letošním laureátům.

Ze 124 nominovaných projektů vybrala porota devět finalistů a z nich následně tři vítěze. Další dva projekty získaly ceny partnerů projektu – Nadace O2 (hlavního partnera) a České televize (hlavního mediálního partnera) – o jejich udělení rozhodla veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Slavnostním večerem provázela moderátorka Ester Janečková.

Ceny předávali bývalí političtí vězni Miluška Havlůjová s Daliborem Coufalem, výtvarnice a autorka spotu Ceny Eliška Podzimková spolu s hercem a divadelním režisérem Janem Hrušínským a herečka Zuzana Stivínová s kajakářem Vavřincem Hradílkem, dvojnásobným mistrem světa a stříbrným olympionikem.

LETOŠNÍ LAUREÁTI

Kategorie do 30 let – Stužák

Studenti vysokých škol se rozhodli doplnit výuku na středních školách a zvýšit zájem žáků o veřejné dění. Pořádají interaktivní vzdělávací workshopy a hry například na téma rozlišování dezinformací v médiích či vztahů mezi státy EU. Porota na projektu ocenila především fakt, že vysokoškoláci z různých studentských spolků napříč celou republikou mají ambici pomáhat středoškolákům. Obdivuhodné je také množství mladých lidí, které se do projektu rozhodlo zapojit, a kvalita pořádaných workshopů.

Kategorie SŠ - Srdcem, ne očima

Studenti jazykového gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí považují za důležité a potřebné bojovat proti předsudkům spojeným s barvou kůže či zemí původu. Na jejich škole působí řada zahraničních vyučujících a studenti sami vyjíždějí pomáhat do zahraničí. Právě tyto své vlastní zkušenosti se rozhodli předávat formou workshopů mladším žákům 1. stupně základních škol, ale i vyučujícím, a to za využití kreativní výtvarné metody inspirované Angelicou Dass. Porota ocenila, že se jedná o autentický projekt, který řeší velmi společensky aktuální téma.

Kategorie ZŠ - Sběr papíru pro trojčata Koláčkova

Děti z Dětského domova se školou v Chrudimi sběrem papíru získaly finanční prostředky na pomoc handicapovaným trojčatům Koláčkovým. Poté se s trojčaty seznámily osobně v rámci pravidelného komunitního setkání. Porota ocenila především empatii dětí a schopnost projevit solidaritu. Za důležité považuje upozornění na skutečnost, že ve společnosti žijí lidé se specifickými potřebami a je nutné se do jejich situace vcítit a podpořit je vlastní aktivitou.


CENY PARTNERŮ

Cena Nadace O2 za přínos ve vzdělávání

Cena Nadace O2 byla letos určena projektům, které napomáhají rozvoji netradičních forem a oblastí ve vzdělávání. Odborná porota vybrala do finále pět projektů. Na základě hlasování veřejnosti prostřednictvím webu společnosti O2 zvítězil projekt Dávám židli do kruhu studentů a učitelů Gymnázia Evolution z Prahy 11. Tato osvětová kampaň se snaží neotřelým způsobem zmírnit v české společnosti předsudky vůči lidem s duševním onemocněním.

„Nadace O2 již 15 let podporuje rozvoj dětí a mladých lidí v České republice. V posledních letech se proto naše programy stále více obrací ke vzdělávání, které vnímáme jako klíčovou podmínku plnohodnotného života dnešní dorůstající generace,“ uvádí Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2, a dodává: „Systém a vzdělávací nástroje se naléhavě musí přizpůsobit rychle se měnící době, která bude na schopnosti a vědomosti dětí klást úplně jiné nároky, než dnes. Proto oceňujeme projekty mladých lidí, které se o nové formy a témata vzdělávání zasazují.“

Cena České televize

Česká televize je partnerem Ceny už od počátku jejího udělování. V loňském roce byla poprvé udělována i Cena České televize. Stejně tomu bude i v letošním ročníku. Během devíti květnových podvečerů mohli diváci ČT2 sledovat medailonky všech devíti finálových projektů. Nejvíce diváckých hlasů získal projekt Srdcem, ne očima (zároveň i vítěz kategorie SŠ).

O CENĚ

Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi je program Jeden svět na školách (JSNS) Člověka v tísni, který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. Cena má od počátku podporu výrazných partnerů, kteří se dlouhodobě podílí na rozvoji občanské společnosti v České republice.

V porotě zasedli zástupci partnerů – České televize, Nadace O2, Aktuálně.cz, Knihovny Václava Havla, Fondu Otakara Motejla, EDUinu, České rady dětí a mládeže, Nadace Via, Rádia 1, magazínu Redway, DOX – Centra současného umění a Skautského institutu – a partnerů, kteří laureátům věnují zahraniční studijní cesty – Poslaneckého klubu ELS v Evropském parlamentu, Českých center a Norské ambasády.

„Během pěti ročníků bylo nominováno celkem 742 projektů. Téměř polovina z nich ve věkové kategorii do 30 let. V letošním roce, stejně jako v roce uplynulém, převažovaly projekty z oblasti vzdělávání a dobrovolnictví,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS, a doplňuje: „Ze zaměření značné části projektů je patrné, že mladí lidé si uvědomují důležitost vzdělání a zároveň potřebu jeho zlepšení.“

K příležitosti pátého ročníku udělování Ceny byl vytvořen nový spot, jehož autorkou je výtvarnice Eliška Podzimková. Doprovodnou hudbu ke spotu vytvořila skupina Zrní. Ta vystoupí i v průběhu slavnostního večera. Ceremoniál bude natáčet Česká televize. Vzniklý pořad bude možné sledovat na druhém kanálu České televize, a to v sobotu 2. června 2018 večer.

Autor: Jeden svět na školách

Související články