Naše malá skupinka, aneb prvňáčci v akci

Publikováno: 7. 4. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Naše malá skupinka, aneb prvňáčci v akci
©

První třída je pro každé dítě zásadním mezníkem v jeho životě. Pro děti, které nebyly zvyklé chodit do nějakého předškolního zařízení, je to veliká změna celého jejich denního rytmu a režimu.

I děti, které chodily do školky nebo předškolního klubu, si ale musí zvyknout, že ve škole už to není jen o hraní, spaní po obědě a zábavě. V první třídě se děti naučí základy toho, co budou nejen po zbytek své školní docházky, ale i v podstatě po celý zbytek života, nějakým způsobem rozvíjet, upevňovat. Najednou umí písmenka, dokáží napsat svoje jméno, jméno svojí maminky, spočítají, cokoli je zrovna napadne. Ve škole se dozvídají velkou spoustu nových informací, poznávají nová slova. Učí se pracovat s ostatními dětmi, dodržovat pravidla.  Asi každý mi dá za pravdu, že zvládnout první třídu a adaptovat se na školní prostředí je nejdůležitějším úkolem mladšího školního věku.

Člověk v tísni provozuje v Ústí nad Labem dva předškolní kluby – Stonožku v Mojžíři a Stromeček v Předlicích. Z nich často odcházejí děti přímo do prvních tříd nebo přípravných ročníků. Neznamená to ale, že tím naše podpora pro ně končí. Zhruba měsíc funguje v našem předlickém domě skupinka pro prvňáčky. Do velké míry ji navštěvují právě děti, které již prošly naším předškolním klubem Stromeček, ale nejen ty. Co to je skupinka pro prvňáčky? Jedná se o skupinové doučování a podporu žáků prvních tříd. Ve spolupráci se ZŠ Předlice a třídními učitelkami prvních tříd koncipuji páteční skupinky tak, aby si děti procvičovaly a osvojovaly to, co se učí ve škole. Ve většině případů skupinku navštěvují děti, které potřebují mimo školy ještě další podporu. Skupinka trvá vždy dvě hodiny. V tomto čase s dětmi opakuji to, co se aktuálně učí ve škole, kromě toho s dětmi ale také hrajeme hry, zpíváme si, povídáme, vyrábíme…

Na Velký pátek si děti kromě toho, že si zopakovaly slabiky di/ty, ti/ty apod., počítání do dvaceti a pocvičily se v tom, kde je pravá a kde levá strana, vyrobily i svá velikonoční vajíčka. Fantazii se meze nekladly. Děti polepovaly vajíčka korálky, barevnými papíry, stužkami, látkou, malovaly na ně fixami.  Ačkoli měly prázdniny, na skupinku dorazily a před Velikonocemi jsme se všichni loučily s úsměvem a s příjemným očekáváním příštího pátku.

Aktivita je podpořená Nadací ČEZ v rámci programu Oranžové kolo.

Autor: Jana Chroustovská, Koordinátorka programu Podpora vzdělávání