Návazný seminář ke kurzu „Otevíráme dveře ke čtenářství“

Publikováno: 7. 5. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Návazný seminář ke kurzu „Otevíráme dveře ke čtenářství“
©

SPOLEČNOST ČLOVĚK V TÍSNI POŘÁDÁ NÁVAZNÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY MATERŠKÝCH ŠKOL ZAMĚŘĚNÝ NA ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

TÉMA A CÍL KURZU:

Seminář je koncipován jako pokračování kurzu „Otevíráme dveře ke čtenářství“ – podpora čtenářských dovedností. Cílem semináře je poskytnout učitelům podporu při zavádění postupů z programu do výuky.

Podmínkou účasti je absolvování předešlého kurzu a ochota prezentovat vyzkoušenou lekci či jinou inspiraci ze semináře (např. co se změnilo v našem čtenářském koutku). Účastníci si přinesou podklady k prezentaci (popis lekce, fotografie, práce žáků, knihy, skeny atd.) 

 

 

TERMÍN: 18.5. 2015; 9:30–16:00

MÍSTO: Galerie Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

OBSAH SEMINÁŘE:

V první části se účastníci seznámí s další modelovou lekcí, při jejíž analýze budou moci prokázat porozumění třífázovému modelu učení a doptat se na věci, které jim zatím vrtají hlavou.

V druhé části budou ve skupinách vymýšlet vlastní lekci k textu, který vyberou lektoři. Při prezentaci lekcí budou diskutovat o postupech, které jsou efektivní, tzn., že…

• míří k porozumění nosné myšlence textu,

• souvisí s cílem lekce,

• umožňují žákům mít ze čtení prožitek a požitek 

• přispívají k rozvoji jejich čtenářských dovedností

Na závěr budou účastníci ve skupinách prezentovat vlastní lekci a získají zpětnou vazbu od kolegů a lektorů.

ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ NA SEMINÁŘI MOŽNOST:

• sdílet své zkušenosti s kolegy a lektory

• ujasnit si problematická místa programu, položit palčivé otázky

• získat inspiraci na nové knihy pro děti

• prezentovat vlastní lekci a získat k ní zpětnou vazbu od kolegů a lektorů

• připravit si lekci, kterou mohou okamžitě využít ve výuce


LEKTORKY:

Mgr. Květa Krüger

Absolventka Pedagogické fakulty UK (učitelství pro 1. stupeň ZŠ), bývalá učitelka Lauderových škol v Praze, absolventka základního kursu RWCT, letních škol RWCT, kursu lektorských dovedností RWCT. Mezinárodně certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, lektorka vzdělávacího programu „Čteme s nečtenáři“ a programů pro předškolní děti. Pedagogická konzultantka projektu Pomáháme školám k úspěchu. V současné době působí v ZŠ v Praze Kunraticích.

Mgr. Kateřina Šafránková

Absolventka FF UK (bohemistika, učitelství pro střední školy), bývalá učitelka češtiny na 2. stupni a gymnáziu, certifikovaná lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, lektorka vzdělávacího programu „Čteme s nečtenáři“ a programů pro předškolní děti. Šéfredaktorka časopisu Kritické listy. Koordinátorka programů o. s. Kritické myšlení. Členka expertní skupiny pro tvorbu čtenářského kontinua v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Zájemci se mohou přihlásit emailem: martina.francuchova@clovekvtisni.cz nebo telefonicky: 773652142 a to nejdéle do  20.4.2015. Seminář je hrazen z prostředků EU včetně stravného.

Kapacita je 16 účastníků.

Kurz bude uskutečněn v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/43.0007  "Pojďte do školky!“  a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR   

 

Autor: PSI