Nezvaní hosté

Kolektiv autorů

Cílem materiálu je dát místním samosprávám do ruky ucelený materiál, který jim účinně pomůže při posuzování možností zákazu veřejných akcí nenávistného charakteru. Brožura např. popisuje dobré a špatné praxe při řešení těchto akcí, poskytuje stručný právní přehled o všech relevantních právních předpisech. Není to ovšem jen „čítanka ke správnímu právu a shromažďovacímu zákonu“. Cílem autorů bylo zvýšit senzitivitu veřejnosti a rozhodovatelů pro situaci menšin, vůči nimž jsou nenávistné akce namířeny a upozornit na obecná nebezpečí spojená s nenávistnou, rasistickou a xenofobní ideologií.
 
Publikace je vhodná pro základní seznámení s problematikou politického extremismu a radikalismu. Je určen nejen pro zaměstnance státní správy, ale i pro studenty a pedagogy a pro všechny, kteří se tímto nebezpečným fenoménem dosud nezabývali.

Stáhnout