„Nikdy nic nedokážeš,“ řekla Járovi výchovná poradkyně. Přijetí na učiliště pro něj bylo obrovskou motivací

„Nikdy nic nedokážeš,“ řekla Járovi výchovná poradkyně. Přijetí na učiliště pro něj bylo obrovskou motivací

10. 7. 2020

„Nikdy nic nedokážeš,“ řekla Járovi v páté třídě výchovná poradkyně. S touto nálepkou se z klidného bezproblémového kluka stal rošťák s kázeňskými prohřešky. Vyvrcholení přišlo v šesté třídě, kdy konflikt se spolužákem skončil Járovou zlomenou čelistí, hospitalizací a trestním oznámením. Přidaly se psychické problémy. V současné době čerstvě dokončil osmý ročník základní školy a již rok s námi spolupracuje v rámci kariérního poradenství. 

Školní absence, výchovné problémy a školní neúspěch se nejčastěji projeví na druhém stupni základní školy, a pak se zintenzivní na středním stupni vzdělávání, kde již není povinnost na školu docházet a mladým lidem chybí podstatný vnější stimul. Na tento nejkrizovější časový úsek na ose života mladistvého se proto snažíme zaměřit, a to s cílem maximálně prodloužit dobu vzdělávání,“ vysvětluje metodička kariérního poradenství Vlastimila Feistingerová, na koho v rámci této služby cílíme. Doplňuje ji kolegyně Marie Monsportová, která s rodinou spolupracuje: „S Járou a jeho maminkou jsme se domluvili na několika krocích, kterým se budeme společně věnovat. Cílem naší spolupráce je nejen zlepšit známky, ale také přístup ke školním povinnostem. Pracujeme také na tom, aby se Jára naučil přijímat zodpovědnost za své činy a začal svůj čas trávit smysluplně. Nedílnou součástí je i podpora maminky při komunikaci se školou a při zvládání syna.“

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Jára neměl mezi učiteli dobrou pověst a často býval používán jako odstrašující případ pro spolužáky. V 7. třídě propadl z dějepisu a navzdory intenzivnímu doučování opravné zkoušky nezvládl. Když se maminka tehdy dožadovala vysvětlení, bylo jí vyučujícím sděleno, že každý rok nechají někoho propadnout. V první polovině 8. třídy byl vyslán na „dopravní olympiádu“, kde byl přistižen se spolužákem při konzumaci nealkoholického piva. Spolužák trestu unikl, ale Jára za prohřešek obdržel sníženou známku z chování. Protože mu škola neumožnila prodloužení studia a dokončení posledního ročníku, čekalo ho ukončení základní školy v osmém ročníku. Tyto okolnosti a vývoj situace v Járovi utvrdily přesvědčení, že za nic nestojí a nemá žádný důvod se o cokoliv snažit.

Nezbytnou součástí kariérního poradenství je i práce s rodiči

Jára se obklopuje staršími přáteli. Věnuje se jízdě na koloběžce a kole BMX, spoustu času tráví s přáteli ve skateparku. Žije sám s maminkou v malém bytě 1+1. Maminka je velmi pracovně vytížená, má dvě zaměstnání a ani tak rodina nemá dostatek financí. Na vzdělání syna jí ale velmi záleží a investuje do něj nemalé peníze. Snahu maminky vidíme i v rámci spolupráce v kariérním poradenství, syna se snaží podporovat, jak to jde. Bez jejího aktivního zapojení by většího posunu nebylo možné dosáhnout. „Zvýšený důraz na práci s rodiči je jednou z důležitých složek našeho poradenství. Vychází z konceptu prevence. Snažíme se pracovat s rodinou nejen v momentě, kdy něco již fatálně selhává, ale už ve chvíli, kdy dítě potřebuje podporu v nějaké náročné situaci, které ve vzdělávání nastávají,“ upřesňuje Feistingerová.

Přes veškeré peripetie, Járovu pověst a počáteční demotivaci ke studiu Jára vzorně dochází již rok na doučování, kde jsme mj. zjistili, že je velmi schopný. Když ho činnost baví, rozhodně se o něm nedá říct, že by „nebyl k ničemu“ nebo výrazně překračoval meze svého chování.

Jára se sám přihlásil do přípravného kurzu na učební obor, kam nadšeně docházel. Posléze se přihlásil na dva učební obory, klempíř a pokrývač, na oba byl úspěšně přijat. Nakonec se rozhodl od září nastoupit na obor klempíř. Přijetí na střední odborné učiliště ho velmi povzbudilo. Dostal pozitivní stimul k úspěšnému ukončení ročníku, začal se opět zajímat o školu a samostatně pracovat. Těší se, až základní školu opustí a bude moct začít znovu s čistým štítem. „Víme, že je takřka nemožné v blízkém horizontu změnit současný vzdělávací systém, ale díky našim zkušenostem také víme, že dlouhodobá podpora mladých lidí v oblasti motivace, podpory vzdělávání a zvyšování kompetencí významně zvyšuje jejich šance na úspěšné dokončení vzdělání a to ideálně vyšší, než měli jejich rodiče. Zvládnout dokončit střední stupeň vzdělání není pro řadu mladistvých, se kterými spolupracujeme, samozřejmostí, zároveň je to základním předpokladem pro další úspěch na poli zaměstnanosti a dalšího společenského uplatnění," dodává Feistingerová.

Po nouzovém stavu, který jsme společně zvládli pomocí dálkové výuky, kdy nám pomáhaly dvě dobrovolnice – studentky pedagogické fakulty, nyní přichází na řadu pomoc při hledání letních brigád a příprava na přestup na střední odborné učiliště. Zatím Jára všechno zvládá s nasazením a bez velkých komplikací a my věříme, že ho jeho motivace a snaha s naší podporou neopustí.

Popsané aktivity jsou realizovány v rámci projektu Synapse, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.


Autor: Tereza Králová