Niober García brání lidská práva a čelí proto tvrdým perzekucím

Publikováno: 13. 9. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Niober García brání lidská práva a čelí proto tvrdým perzekucím
© Archive PIN

Člověk v tísni už od roku 2013 systematicky sleduje působení Niobera Garcíi Fourniera v oblasti lidských práv, stejně jako represe, jimž musí čelit ze strany kubánských úřadů.

Už více než pět let zkoumá případy porušování lidských práv na Kubě, informuje o nich a pomáhá obětem a jejich rodinám. Původně nezávislý novinář Niober García se stal jedním z klíčových obránců lidských práv, který usiluje o společnost, v níž jsou lidská práva respektována. Na základě své vize a hodnot se také účastnil řady advokačních aktivit v zahraničí a odsoudil špatnou situaci v oblasti politických a občanských práv na Kubě. Tím na sebe upozornil kubánské autority. 


Působení pana Garcíi v oblasti lidských práv přineslo jemu samotnému i jeho rodině nepříjemné, i když očekávané důsledky - nejen psychologický nátlak (hrozby po telefonu, pravidelná krátkodobá zadržení a výslechy) nebo materiální škody (zabavení telefonů a počítačů). Do ohrožení se dostal také samotný Nioberův život.

K důležitému incidentu došlo v roce 2015. Člen kubánské Státní bezpečnosti pana Garcíu pobodal a ten tak musel být hospitalizován. Rány naštěstí nebyly smrtelné. Tento rok v lednu byl Niober zadržen spolu s dalšími obránci lidských práv během jednoho ze společných setkání poté, co policie vtrhla do domu jednoho z nich. Po tomto zadržení státní dohled nad ním ještě zesílil. O několik měsíců později byl znovu zadržen a vyslýchán a po několika dnech ve vazbě byl poslán do vězení a obviněn ze špionáže a spolupráce se zahraničními agenty. 

Oholili mu hlavu a několik hodin ho drželi ve vězení. Pak ho bez vysvětlení znovu propustili. Z naší dvacetileté zkušenosti práce s obránci lidských práv v represivních režimech víme, že takovéto nedůstojné jednání má obvykle negativní dopady na psychiku a zdraví pronásledovaných. Výše popsané incidenty naznačují, že kubánské autority pravidelně porušují práva pana Garcíi, která mu musí být garantována na základě Všeobecné deklarace lidských práv, především na základě článku 5 ("Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu") a článku 9 ("Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství.")

Niober po propuštění z vězení

Policie panu Garcíovi sdělila, že bude v září 2018 zavřen do vězení kvůli výše zmíněným obviněním. Zabavili mu také pas. 

Pan García se pokoušel získat nový pas, aby mohl: 

(1) dočasně opustit Kubu, dokud se situace nezlepší 

(2) zúčastnit se renomovaného summitu o lidských právech v Paříži. 

Zaměstnanci migračního úřadu mu bohužel oznámili, že je spojen s "veřejným zájmem" a z toho důvodu mu nový pas odmítli vydat. To Nioberovi znemožňuje účastnit se zahraničních setkání, zajistit si dočasný úkryt či se dokonce dlouhodobě uchýlit na bezpečné místo, kdyby bylo třeba. Kromě toho je mu znemožněno cestovat uvnitř Kuby (opustit provincii je pro obránce lidských práv na Kubě obzvlášť obtížné.) 

Pan García nemůže cestovat už více než rok. Také tato skutečnost je porušením Všeobecné deklarace, konkrétně článku 13 (1/ Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu. 2/ Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země), protože nemá žádnou svobodu pohybu a pobytu uvnitř Kuby, stejně jako žádné právo na opuštění a návrat do vlastní země. 

Pan García prokázal bezprecedentní odvahu a odolnost. Jeho silná osobnost a podpora ze strany dalších obránců lidských práv, je zásadní proto, aby si zachoval mentální zdraví. Člověk v tísni považuje za klíčové, aby se o jeho případu mluvilo a aby se za jeho práva postavili důležití mezinárodní aktéři, včetně Evropské unie. To může napomoci uklidnění situace, zmírnění probíhajících represí ze strany kubánských agentů Státní bezpečnosti a umožnění svobodného cestování na základě Nioberových potřeb.

Nesmíme zapomínat, že pan García bojuje jen za práva zahrnutá ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která by jako taková měla být nezpochybnitelná pro každou lidskou bytost, a měla by být chráněna a zaručena každou vládou. 

Autor: PIN

Související články