3 rozhodnutí pro Ukrajinu

Publikováno: 13. 7. 2018 Doba čtení: 3 minuty
3 rozhodnutí pro Ukrajinu
© Petr Štefan

Vážený pane prezidente Putine, vážený pane prezidente Trumpe,

Celý svět v těchto dnech napjatě očekává výsledek vašeho setkání, které se koná 16. července v Helsinkách. Jako níže podepsané humanitární organizace působící na východní Ukrajině, bychom chtěli využít této příležitosti, upozornit vás na humanitární krizi probíhající v této oblasti a apelovat na vás, abyste využili svého vlivu na všechny strany konfliktu a zmírnili utrpení lidí žijících v blízkosti bojové linie. 

Konflikt, který trvá již čtyři roky, si doposud vyžádal přes 2 000 civilních obětí. Lidé se potýkají se stále se zhoršující socio-ekonomickou situací a 3,4 miliónu z nich potřebuje humanitární pomoc.

Níže uvádíme tři hlavní body, které pomohou zmírnit jejich utrpení:

1. #NotATarget: Civilisté, civilní objekty a infrastruktura nesmí být cílem útoků

Během ozbrojeného konfliktu nesmějí být útoky vedeny proti civilnímu obyvatelstvu, civilním objektům, ani proti klíčové civilní infrastruktuře. Mezinárodní humanitární právo zavazuje strany konfliktu učinit veškerá možná předběžná opatření, aby zabránily nebo minimalizovaly ztráty na životech civilistů, jejich zranění a škody způsobené na civilních objektech. Jinými slovy, obydlené oblasti nemohou být terčem útoku nebo využívány jako štít. Stejně tak nesmí být důsledkem vojenských operací ohrožována infrastruktura, která slouží civilnímu obyvatelstvu a zajišťuje dodávky vody, elektřiny a plynu.

Jen v roce 2017 byl přitom kvůli bojům 35 krát přerušen provoz doněcké filtrační stanice, která zajišťuje dodávky vody pro 345 000 lidí na obou stranách bojové linie. Z provozu byla vyřazena celkem 51 dní. Od počátku konfliktu bylo zabito devět pracovníků zajišťujících její provoz a opravy, 25 dalších bylo zraněno. Je alarmující, že od začátku roku 2017 bylo poškozeno nebo zničeno 45 škol.

2. #LetAidIn: Umožněte přísun humanitární pomoci

Humanitární pomoc je často jedinou nadějí pro lidi, kteří se ocitnou uprostřed konfliktu. Je nezbytné zajistit její přísun i do oblastí mimo kontrolou ukrajinské vlády a umožnit, aby v těchto oblastech působilo více humanitárních organizací. K dnešnímu dni v těchto oblastech potřebuje pomoc více než 2 milióny lidí, avšak kvůli omezenému přístupu humanitárních organizací ji často není možné poskytovat. Během roku 2017 se zde například zdvojnásobil počet lidí, kteří trpí nedostatkem potravin.

3. #FreedomOfMovement: Zajistěte svobodu pohybu

Lidé v Donbasu jsou od počátku konfliktu rozděleni 500km dlouhou bojovou linií. Ta rozdělila rodiny i obchodní partnery a výrazně se zhoršil přístup lidí k veřejným službám. Zhruba 800 000 lidí odešlo do oblastí pod kontrolou ukrajinské vlády a další 2 milióny lidí na druhé straně bojové linie nutně potřebují humanitární pomoc. Přesto každý měsíc bojovou linii překračuje zhruba milion lidí, kteří se potřebují dostat ke své penzi, zkontrolovat domy a majetek, získat doklady, nechat se ošetřit nebo se setkat se svými blízkými. Pokaždé musí trávit dlouhé hodiny ve frontách na ohroženém frontovém území, často navíc za silně nepříznivého počasí. Proto je naprosto nezbytné zřídit další přechody mezi vládou kontrolovaným územím a oblastmi, které nejsou pod její kontrolou, zvláště pak v Luhanské oblasti, kde existuje pouze jeden přechod, navíc určený pouze pro pěší.

Míra utrpení, kterému čelí civilisté během tohoto konfliktu, se nás hluboce dotýká. Proto vás, pane prezidente Putine a pane prezidente Trumpe, naléhavě žádáme, abyste využili svůj vliv a prosadili, aby všechny strany konfliktu přijaly kroky, které na východní Ukrajině povedou ke zlepšení každodenního života lidí zasažených konfliktem.

Signatáři:

People In Need
Adra Ukraine
Terre des hommes
arche noVa
Norwegian Refugee Council
Médicos del Mundo


Autor: PIN

Související články