Očernění

František Pospíšil, Martin Šimáček, Lenka Vochocová

Jednotliví autoři příručky, novináři, publicisti, editoři či lidé zabývající se studiem médií, v této publikaci shrnují problematiku informování o etnických menšinách. Jejich společným východiskem je snaha přistupovat zodpovědně k užívání jazyka, kterým popisují, komentují nebo analyzují stav společnosti. Právě slova a slovní spojení, která se v souvisloti s menšinami neustále opakují v médiích, ale i v běžném mezilidském kontaktu, přispívají ke stvrzování a upevňování nejrůznějších stereotypních představ o jednotlivcích i skupinách ve společnosti, způsobují, že dané stereotypy se opakováním zdají být pravdivé a přirozené.


Autoři příručky tedy shodně připomínají, že je nezbytné, aby novináři při práci s jazykem byli odpovědní a neutvrzovali (byť nevědomky) negativní pohled společnosti na příslušník menšin. Se stejnou zodpovědností by pak novináři (a nejen oni) měli přistupovat k volbě témat, předkládání souvislostí a vyhledávání zdrojů.

Stáhnout