Orbán zneužívá koronavirové krize k uchvácení větších pravomocí

Publikováno: 30. 3. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Orbán zneužívá koronavirové krize k uchvácení větších pravomocí
© Public Domain

Člověk v tísni je jednou z mnoha evropských organizací, které vyzývají Maďarsko, aby stanovilo jasné hranice nouzových pravomocí přijatých v reakci na koronavirovou krizi. Všichni se musíme řídit odbornými radami, abychom nový vir co nejdříve porazili, ale onemocnění covid-19 v žádném případě nesmí být zneužíváno k omezování lidských práv. Úplné prohlášení si můžete přečíst níže.

26 March 2020

Koronavirus by neměl být zneužíván k omezování lidských práv: Požadujeme jednoznačné datum ukončení a dohled nad nouzovými pravomocemi v Maďarsku

Níže podepsané organizace sdílejí obavy maďarských expertních organizací občanské společnosti [1] ohledně neomezeného rozšíření nouzových pravomocí na maďarskou vládu v návrhu zákona o ochraně před koronavirem. Jakýkoli nouzový stav, který je vyhlášen, by měl být omezen na jasně danou dobu, stejně jako mimořádné pravomoci z něj vyplývající, přičemž v případě, že bude navrženo prodloužení nouzového stavu, je třeba znovu přezkoumat dané mimořádné pravomoci.

Měla by být dodržována základní ochrana obsažená v ústavě a v mezinárodních normách, zejména požadavek, aby jakékoli výjimečné opatření bylo nejen nezbytné a přiměřené, ale také nediskriminační a časově omezené, a to i v případě nouze. Dále by měl být zaveden účinný a nezávislý mechanismus, který posoudí, zda jsou vládní opatření v mezích ústavy. Pro rozhodování o peticích souvisejících s nouzovým právním řádem a jednotlivých opatřeních přijatých na jeho základě by měl být stanoven postup pro rychlé přezkoumání Ústavním soudem.

Vyzýváme maďarskou vládu a zákonodárce, aby dodržovali tyto normy ve všech mimořádných právních předpisech týkajících se koronavirové situace. Vyzýváme jak ústřední instituce Evropské unie, tak členské státy Evropské unie, aby stanovily, že nouzové právní předpisy týkající se koronavirové krize budou časově omezeny a budou dodržovat standardy nezbytnosti a přiměřenosti, které by měly být přezkoumány v urychleném právním procesu. Dále, že bude neprodleně oznámeno příslušným mezinárodním organizacím na ochranu lidských práv, pokud budou nouzové právní předpisy mít za následek omezení dalších základních práv, která jsou vyžadována mezinárodním právem.

Současné výjimečné okolnosti vyžadují –⁠ vedle přiměřených a nezbytných mimořádných opatření –⁠ také přísná ochranná opatření v oblasti právního státu, aby se zajistilo, že lidská práva jsou středobodem jakékoli reakce na krizi, neomezená vládní vyhláškou, jejíž platnost neuplyne po skončení epidemie a může se stát hrozbou pro demokratická zřízení daleko za hranicí současné situace.


Albanian Helsinki Committee

Amnesty International Netherlands

Armenian Helsinki Committee

Article 19 (UK)

Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law Enforcement

Austrian Helsinki Association

Belarusian Helsinki Committee

Brot für die Welt (Germany)

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Civil Liberties (Ukraine)

Center for Participation and Development (Georgia)

Centre de la Protection Internationale (France)

Centre for the Development of Democracy and Human Rights (Russia)

Citizens’ Watch (Russia)

Civil Rights Defenders (Sweden)

Crude Accountability (USA)

DRA German-Russian Exchange (Germany)

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten – Dutch Section of the International Commission of Jurists (NJCM)

ePaństwo Foundation (Poland)

European Civic Forum (Belgium)

Board of the EU-Russia Civil Society Forum

Free Press Unlimited (Netherlands)

Helsinki Association for Human Rights (Armenia)

Helsinki Citizens’ Assembly-Vanadzor (Armenia)

Helsinki Foundation for Human Rights (Poland)

Human Rights Center of Azerbaijan

Human Rights First (USA)

Human Rights House Zagreb

Human Rights Monitoring Institute (Lithuania)

Human Rights Watch (Europe office)

Humanrights.ch (Switzerland)

IDP Women Association “Consent” (Georgia)

International Commission of Jurists

International Foundation for Human Rights (FIDH)

Italian Coalition for Civil Liberties (CILD)

Justice and Peace (Netherlands)

Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law

Lawyers’ Committee for Human Rights – YUCOM (Serbia)

Legal Transformations Center – LAWTREND (Belarus)

Macedonian Helsinki Committee

Netherlands Helsinki Committee

Norwegian Helsinki Committee

Open Society European Policy Institute (Belgium)

PAX (Netherlands)

People in Need (Czech Republic)

Promo-LEX Association (Moldova)

Public Verdict Foundation (Russia)

Social Action Centre (Ukraine)

Swedish OSCE-Network

Swiss Helsinki Committee

The Human Rights Movement: Bir Duino (Kyrgyzstan)

Union Women of the Don (Russia)

World Organisation Against Torture, OMCT (Switzerland)

ZARA (Austria)

Kontaktní osoba: Pepijn Gerrits, Netherlands Helsinki Committee, pgerrits@nhc.nl, +31703926700

[1] Amnesty International, Eötvös Károly Institute, Hungarian Civil Liberties Union, Hungarian Helsinki Committee, “Unlimited Power is Not the Panacea,” 22 March 2020, accessed on: https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/Unlimited-power-is-not-the-panacea-20200322.pdf

Autor: PIN

Související články