Otevřený dopis humanitárních organizací Andreji Babišovi

Publikováno: 11. 9. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Otevřený dopis humanitárních organizací Andreji Babišovi
© Foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás jménem českých humanitárních organizací sdružených v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci - FoRS s doporučeními k financování humanitární pomoci v příštím evropském víceletém finančním rámci a evropském rozpočtu pro rok 2019.

Potřeba humanitární pomoci ve světě se v posledních letech více než zdvojnásobila. Když se v roce 2012 připravoval předchozí víceletý finanční rámec, na celém světě potřebovalo humanitární pomoc 62 milionů lidí. V současnosti je jich již více než 134 milionů. Jedna třetina z nich je v Jemenu, Sýrií a Iráku, tedy v místech, kde dlouhodobě probíhají ozbrojené konflikty. Vleklé krize, nucené vysídlení obyvatel, hladomor a přírodní katastrofy počet lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, stále zvyšují. K pokrytí potřeb v současnosti přitom chybí dvě třetiny potřebných prostředků.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ DOPISU Z WEBU ČESKÉHO FÓRA PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI (FORS)

Evropská unie je jedním z největších světových humanitárních dárců. Humanitární pomoc má velkou podporu obyvatel celé EU. V České republice ji považují za důležitou tři ze čtyř lidí. Evropská pomoc má také jasnou přidanou hodnotu oproti jiným donorům, když více než ostatní pomáhá v tzv. zapomenutých krizích, působí v těžce přístupných oblastech nebo se věnuje opomíjeným tématům.

Z těchto důvodů, jako české nestátní organizace, které poskytují humanitární pomoc lidem v řadě zemí po celém světě, cítíme potřebu společně s dalšími evropskými organizacemi předložit členským státům EU následující doporučení pro příští víceletý finanční rámec.

Dovolujeme si Vás požádat, aby Česká republika:

  • Podpořila zachování samostatného nástroje pro humanitární pomoc, který zajistí nezávislost, nestrannost a neutralitu evropské humanitární pomoci.
  • Podpořila navýšení prostředků na humanitární pomoc v reakci na rostoucí humanitární potřeby ve světě. V současném finančním rámci EU počítá s výdaji ve výši 1 mld. eur na humanitární pomoc ročně. Tyto prostředky se každoročně průběžně výrazně navyšují. Výdaje na humanitární pomoc však stále odpovídají 1 % evropského rozpočtu. Aby EU byla schopna reagovat na vzrůstající potřeby, navrhujeme ve finančním rámci celkově vyčlenit na humanitární pomoc 12,5 mld. eur, což zajistí její roční financování v rozmezí 1,6 – 2 mld. eur.
  • Podpořila přednostní využití rezervy na pomoc při mimořádných událostech (EAR) pro humanitární účely v souladu se stávajícím návrhem Evropské komise.
  • Zajistila včasné a předvídatelné financování humanitární pomoci, tím že podpoří stejnou výši závazků a plateb rozpočtové položky humanitární pomoci.
  • Podpořila dostatečné financování v oblasti připravenosti a snižování rizika katastrof, které v případě vypuknutí krize snižuje nebezpečí, zachraňuje životy a omezuje škody. Každé 1 euro věnované na tyto aktivity ušetří 4 – 7 eur, které by stály následné operace v případě vypuknutí krize.
  • Podpořila flexibilní financování a komplementaritu mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací, tak aby se zajistil plynulý přechod od pomoci v době krize, obnovou a následným rozvojem.

Tato doporučení umožní financování, a tedy skutečné naplňování politických závazků přijatých v Evropském konsenzu o humanitární pomoci, Sendaiském rámci pro snižování rizika katastrof nebo na Světovém humanitárním summitu.

Nový finanční rámec však začne platit až za několik let. Lidé, kteří pomoc potřebují nyní, tak dlouho čekat nemohou. Proto si Vás rovněž dovolujeme požádat, aby Česká republika podpořila navýšení prostředků na humanitární pomoc už v rozpočtu EU na rok 2019. Takové navýšení by bylo ze strany EU jasným signálem, že je připravena na vzrůstající humanitární potřeby ve světě reagovat.

Vážený pane předsedo vlády, humanitární pomoc poskytovaná přímo na místě efektivně pomáhá lidem zasaženým konflikty či přírodními katastrofami, zachraňuje životy a zmírňuje lidské utrpení, nebo mu může i předejít. Pomoc na místě patří i mezi vládní priority. Pevně proto doufáme, že uvedené body Česká republika podpoří i na evropské úrovni v nadcházejících jednáních o víceletém finančním rámci a evropském rozpočtu.


S úctou,

Radomír Špinka, ředitel, ADRA, o.p.s.

Jan Koubek Kejzlar, ředitel, CARE Česká republika

Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni o.p.s.

Kristina Ambrožová, ředitelka, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Jakub Líčka, generální sekretář, Charita Česká republika

Josef Konečný, ředitel, Úřad Českého červeného kříže

Za správnost odpovídá: Pavel Přibyl, ředitel FoRS


Autor: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci; Úvodní foto: Jakub Plíhal

Související články