Podpora vzdělávání rodiny aneb nejde jen o doučování, dohánění učiva, ale především o podporu a vzor pro děti a rodiče

Publikováno: 17. 7. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Podpora vzdělávání rodiny aneb nejde jen o doučování, dohánění učiva, ale především o podporu a vzor pro děti a rodiče
©

Organizace Člověk v tísni, o.p.s. zajišťuje doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin v obcích na Prostějovsku od roku 2007.  Služba je realizována prostřednictvím pracovníka a dobrovolníků (často z řad studentů). Do programu mohou být zařazeny děti předškolního a školního věku. 

Doučování probíhá jednou týdně, v individuální podobě, přímo v domácnostech rodin. Je ideální, aby u doučování byl přítomen a zapojen i rodič dítěte, aby se i on sám mohl učit, jak s dítětem pracovat, jak jej aktivizovat, jakým způsobem ho podpořit.  Služba je poskytována bezplatně.

Služba podpory vzdělávání se také zaměřuje na navázání užší spolupráce se školami, aktivizování rodičů k účasti na rodičovských schůzkách a komunikaci s pedagogem dítěte. Jedním z dalších důležitých bodů služby je podpora při řešení dalších, se vzděláváním souvisejících, odborných vyšetřeních, kdy nejčastěji se jedná o doprovody do Pedagogicko - psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra, a na psychologické, foniatrické, neurologické nebo ORL vyšetření. 

Naším cílem není jen "dohnat učivo" ale také naučit se dítě učit, připravovat se doma, organizovat si domácí přípravu a ukázat dítěti možnou cestu rozvoje a seberealizace.

Snahou je pedagogizovat rodinné prostředí doučovaných dětí, tj. změna postojů rodičů ke vzdělávání, jejich aktivnější zapojení do mimoškolní přípravy dětí a vytvoření odpovídajícího rodinného zázemí pro přípravu dětí do školy.

 

Cíle doučování jsou:

-          vést děti k pravidelné a systematické domácí přípravě na školní vyučování

-          pomoci doučovaným dětem dosáhnout lepších studijních výsledků

-          snížení absence dětí ve škole

-          pomoci rodičům s přípravou jejich dětí do školy

-          pomoci rodičům motivovat jejich děti

-          předcházení předčasnému ukončení školní docházky

 

U doučování se většinou dítě sice během prvního půl roku doučování v prospěchu zhorší, z

důvodu počátečního dohánění staršího učiva, aby následně mohlo na nějakých základech

stavět, rozumět učivu a samostatně se rozvíjet. Naším cílem není jen "dohnat učivo" ale

také naučit se dítě učit, připravovat se doma, organizovat si domácí přípravu, ukázat dítěti

(prostřednictvím vzoru) možnou cestu rozvoje a seberealizace.

Autor: Jana Světlíková, Koordinátor podpory vzdělávání