solární panely v Kambodže
© Foto: ČvT Kambodža

Každý rok se ve světě slaví „ Světový den informací o rozvoji “ (World Development Information Day), jehož cílem je poukázat na nutnost mezinárodní spolupráce při hledání řešení rozvojových problémů. 

Celosvětově tímto dnem vyzývají nevládní organizace a další členové občanské společnosti k dosažení cílů udržitelného rozvoje, které si stanovila OSN. Během vypuknutí pandemie COVID-19, kdy země spolupracovaly na poskytování informací a zdrojů, jsme byli svědky toho, že globální spolupráce se stala zjevnější – a důležitější. Stávající rozvojové výzvy však nebyly jako téma podporovány, což ve společnosti vytvořilo další socioekonomické rozdíly. Prostřednictvím „ World Development Information Day “ se spolupráce stává výzvou pro všechny vlády a rozvojové organizace a instituce ke spolupráci při hledání nových řešení.

Přestože pandemie ovlivnila globální ekonomiky, Kambodžská vláda zavedla podporu ke zmírnění ekonomických dopadů COVID-19 na podniky a podpořila kambodžský lid. Tím oživila i místní ekonomiku. Tato snaha vedla ke sblížení veřejného a soukromého sektoru a zmírnění socioekonomických rozdílů ve společnosti jako je například dostupnost informací a zaměstnanost. Mezinárodní den informací o rozvoji by neměl být jediným dnem v roce, kdy si připomínáme, že pouze kolektivní úsilí může spojit svět a řešit globální problémy, které mohou přispět k udržitelnému rozvoji.

Člověk v tísni (ČvT) v Kambodži v působí od Roku 2008 a poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc. Rozmanité portfolio projektů se realizuje napříč celou Kambodži. Práce zde zahrnuje zvládání přírodních katastrof, pomoc obyvatelům na venkově i ve městě, podpora zelené energetiky, udržitelné živobytí, technické a odborné školení.

ČvT se zaměřuje na pomoc lidem s technologickou adaptací, díky kterým se snaží, aby místní byli odolnější vůči přírodním katastrofám. Pomáhá s rozvojem dovedností kambodžské mládeže prostřednictvím programů TVET. ČvT podporuje drobné podnikatele a pomáhá zdravotně postiženým s uplatněním na trhu práce. Nedílnou součástí je také řešení problémů se změnou klimatu. Hledání nových inovací a technologií jsou jádrem podpory těm nejzranitelnějším vůči stávajícím problémům rozvoje.

"Od vypuknutí epidemie jsme museli změnit strategii přístupu k našim projektům. Jak můžeme řešit stávající problémy rozvoje spolu s obnovou po COVID-19?" říká Lukáš Laube, ředitel mise Člověka v tísni v Kambodži. „Přemýšleli jsme o využití technologie – překlenutí „digitální propasti“, abychom zajistili bezpečné začlenění lidí ve všech našich projektech – ať už jde o sociální, ekonomické nebo environmentální začleněn“ dodává Lukáš.

Digitalizace jako klíč k úspěchu

Digitalizace se stala zásadním aspektem napříč humanitárními a rozvojovými projekty na celém světě. Kambodžská královská vláda přijala digitalizaci a uvedla, že je to jedna z priorit pro rozvoj Kambodži. Digitalizace může skutečně přinést obrovské příležitosti k posílení socioekonomického růstu, urychlení inovací a usnadnění přístupu k lepším službám.

V Kambodže ČvT propaguje využití a výhody technologií v městských a venkovských oblastech pro vzdělávání komunit, podporu živobytí, rozvoj dovedností a snížení chudoby. Díky síle sociálních sítí ČvT oslovil více než 1 milion lidí na facebookových stránkách v Kambodže, kde byla sdílena bezpečnostní opatření proti šíření nemoci COVID-19, tipy jak čelit přírodním katastrofám, podklady ke vzdělávacím a odborným školením a nebo rady malým podnikatelům.

Projekt Systém včasného varování EWS 12944 pomáhá řešit snižování rizika katastrof (DRR) a podporuje připravenost tím, že využívá celý technologický systém k zasílání zpráv včasného varování lidem, aby je připravil na příchozí přírodní katastrofy. Tato technologie byla vyvinuta v roce 2013 a stala se kambodžským systémem včasného varování před mnoha riziky. Kromě toho byl EWS 1294 používán ke sdílení bezpečnostních zpráv a upozornění na COVID-19 po celé zemi. Prostřednictvím systému EWS se včasná varování stala přístupnější více lidem prostřednictvím jiných platforem, jako jsou veřejné reproduktory a rozhlasová vysílání.

Podobně byly technologie využity jako pracovní nástroj na podporu místních, malých a středních podniků, které se potýkaly s ekonomickými problémy způsobenými pandemií. Projekt Urban Resilience, financovaný Evropskou unií, umožnil malým podnikům a podnikatelům kurzy finanční gramotnosti a digitálního marketingu. Nedílnou součástí byla i finanční podpora začínajícím podnikům a individuální konzultační služby. Tyto malé podniky se začaly rychle orientovat na online platformách, které jsou v dobách pandemie velmi využívány.

Projekt RECOVER – financovaný Evropskou unií a Českou rozvojovou agenturou (ČRA) – se zaměřuje na alternativní způsoby obživy v provinciích Kampong Thom, Kampong Cham, Battambang a dalších. Projekt podporuje drůbežáře v rozvoji prostřednictvím udržitelnějších postupů a technologií, jako je chov kuřat pomocí inkubátorů poháněných obnovitelnými zdroji energie. Zemědělci mohou prodávat kvalitnější produkty, které konkurují na místním trhu prostřednictvím svých nově nabytých znalostí a dovedností.

Kromě toho další projekt financovaný Evropskou unií, SWITCH to Solar, podporuje přechod k čistšímu a ekologičtějšímu využívání energie. Projekt poskytuje technickou podporu místním poskytovatelům solárních technologií na kurzech digitálního marketingu a prodeje; cílem je zlepšit jejich obchodní dovednosti. Místní zemědělci také získávají nové informace, které jim přiblíží výhody solární technologie na jejich farmách. Přechod na zelená řešení přispívá ke zlepšení živobytí kambodžských venkovských a městských komunit. Tato změna také zlepšuje životní prostředí. Solární technologie podporované prostřednictvím projektu mohou zajistit vyšší kvalitu zpracování potravin prostřednictvím udržitelnějších a ekologičtějších technologií.

Abychom přispěli k cílům udržitelného rozvoje, konkrétně: „Kvalitní a dostupné vzdělávání“, „Pracovní příležitosti a ekonomický růst“ a „Snížení nerovností“, podporuje Člověk v tísni v Kambodži mladé jedince a osoby se zdravotním postižením technickým a odborným vzděláváním (TVET). Ve spolupráci s místními učňovskými středisky TVET byla mládeži poskytnuta mimo jiné technická školení o zemědělsko-potravinářském zpracování, mechanice a informačních technologiích. Kromě toho je pro podporu inkluzivního zaměstnávání poskytováno osobám se zdravotním postižením individuální obchodní školení, které je propojí je se zaměstnavateli a obchodními příležitostmi.

"Nejen během Světového dne informací o rozvoji, budou aktéři, jako je Člověk v tísni, hrát důležitou roli při zajišťování spolupráce všech zúčastněných stran ku prosperitě a efektivním řešení globálních rozvojových problémů. Rádi bychom nadále podporovali královskou vládu Kambodži v dosažení cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím našich projektů v Kambodže,” dodává Lukáš Laube.

Technologie sama o sobě nemůže řešit problémy rozvoje; musí být začleněna do rozvojových projektů, aby bylo zajištěno, že nikdo nezůstane pozadu. Mezinárodní spolupráce je nezbytná k tomu, abychom lépe porozuměli potřebám komunit od základů až po politickou úroveň, aby bylo možné řešit globální výzvy rozvoje.

Člověk v tísni je otevřen příležitostem, kde je potřeba podpora, zejména těm nejzranitelnějším skupinám společnosti, při řešení globálních rozvojových výzev.

Chcete-li se dozvědět více o projektech ČvT Kambodža, navštivte naše microsite zde: https://cambodia.peopleinneed.net/en/

Autor: Johanna Legarta, ČvT Kambodža

Související články