Pomáháme v Sýrii vyrovnat se s následky zemětřesení v roce 2023

Publikováno: 4. 2. 2024 Doba čtení: 7 minut
Matka a její syn, kteří znovu ztratili domov.
© Foto: Člověk v tísni Sýrie

Dne 6. února 2023 zasáhlo Turecko a Sýrii zemětřesení o síle 7,8 a 7,5 stupňů Richterovy škály. Stalo se tak pátým nejničivějším zemětřesením ve 21. století a nejtragičtější přírodní katastrofou v historii obou zemí, která zasáhla téměř 16 milionů lidí. Vydejte se s námi do Sýrie a zjistěte, jak jsme během jednoho roku pomohli místním vyrovnat se s následky zemětřesení.

Zemětřesení v únoru minulého roku si vyžádalo přibližně 57 000 obětí, z toho asi 6 000 na severozápadě Sýrie, a desítky tisíc zraněných. Kromě toho se v severozápadní Sýrii zřítilo přibližně 10 000 budov, což vedlo k vysídlení 400 000 rodin. Sýrie je už tak mnoho let sužována válečným konfliktem a nyní musela čelit další katastrofě.

V Sýrii probíhá od roku 2011 válečný konflikt, kvůli kterému je v zemi neutěšená humanitární situace. Sýrie teď musí čelit kvůli zemětřesení dalším výzvám. Podle rychlého posouzení škod a potřeb v důsledku zemětřesení v roce 2023 se fyzické škody způsobené zemětřesením odhadují na 86 miliard korun. 

Okamžitě jsme začali pomáhat

06. února 2023: V prvních chvílích ihned po zemětřesení se čas měří na vteřiny, které zachraňují životy. Hamza Silo, náš koordinátor potravinové bezpečnosti a mimořádné pomoci, vzpomíná na první okamžiky po zemětřesení: „Se svou těhotnou ženou jsem hledal útočiště v našem autě, které jsme použili jako provizorní úkryt. Okamžitě mě kontaktovali kolegové a zjišťovali, zda jsme v pořádku my i všichni členové týmu v Sýrii a v Turecku. Situace mě osobně zasáhla, ale soustředil jsem se na rozsah celého zemětřesení. 

Hned po rozbřesku začal náš tým připravovat okamžitou pomoc. První věc, co jsme se rozhodli udělat, bylo poskytnout pohonné hmoty záchranným týmům. „Během koordinační schůzky udeřilo druhé zemětřesení. Někteří z nás byli v kancelářích, jiní na ulicích nebo v autech,“ vzpomíná Hamza.

07. února 2023: Úspěšně jsme rozvezli palivo a vybavení záchranným týmům. Také jsme vyhodnotili potřeby zasažených lidí, kterými byly nejčastěji potraviny, pitná voda, palivo na topení a materiál na výstavbu provizorního přístřeší, jako jsou stany a prostěradla. „Situace byla velmi komplikovaná. Zemětřesení narušilo i pozemní přechody mezi Sýrií a Tureckem. Vše bylo najednou obtížnější, ale všichni jsme neúnavně pracovali a to i přesto, že nás osobně zemětřesení zasáhlo. Díky obětavosti našeho týmu jsme zvládli zajistit spoustu věcí, a tím pomoci lidem, které zemětřesení zasáhlo, dodává Hamza.

Naše rychlá reakce byla možná díky finančním prostředkům Klubu přátel Člověka v tísni a sbírce SOS Zemětřesení v Sýrii a Turecku.
Rok pomoci

V uplynulém roce jsme se zaměřili na obnovu kritické infrastruktury, poskytování základních služeb, jako je vzdělávání a psychosociální podpora (PSS), distribuci základních potřeb a podporu místních maloobchodníků. Naším cílem bylo vše kvalitněji obnovit, abychom přispěli také k dlouhodobé podpoře místních obyvatel. 

Obnova domů a škol

V rámci dvou programů jsme opravili 400 domů. Zaměřili jsme se zároveň na obnovu infrastruktury, jako je například škola Harem, která je důležitá také z historického hlediska. 

Díky podpoře organizací Stichting Vluchteling (SV) a Swiss Solidarity (SWS) v rámci partnerství v Aliance2015 a s organizací Helvetas, jsme podpořili 381 domácností. Pomohli jsme přibližně 2 100 lidem a zahájili jsme také výstavbu bytů pro 200 rodin.

„Seděli jsme bez hnutí a sledovali, jak zdi kolem nás praskají a rozpadají se, popisuje 80letá Um-Jamil hrůzu, kterou zažila, když viděla, jak se jí její dům přímo před očima rozpadá. „Člověk v tísni dům vyklidil, opravil, omítl a vymaloval stěny, nainstaloval nové dveře a v koupelně položil obklady, říká a podrobně popisuje práce, které byly na jejím domě provedeny. 

Kromě obnovy domů jsme také podpořili infrastrukturu v oblasti vody, hygieny a sanitace pro více než 80 000 lidí. V 7 vesnicích jsme opravili vodárny a zvýšené nádrže na vodu.

Obnova vzdělávání

Náš vzdělávací program se zaměřuje na neformální vzdělávání a psychosociální podporu pro děti zasažené zemětřesením. Mohli jsme tak poskytnout neformální vzdělávání žákům, kterým hrozilo, že budou muset kvůli zemětřesení opustit školu. Podpořili jsme také rodiče a pečovatele o děti prostřednictvím společných setkání a učitelům a školám jsme poskytli finanční podporu.

Díky financování z Přeshraničního humanitárního fondu Sýrie (SCHF) jsme poskytli neformální vzdělání přibližně 2 500 dětem, 658 příjemcům jsme poskytli peníze na vzdělání a 319 osobám jsme zajistili rodičovské kurzy. Podpořili jsme obnovu 6 škol spolu se zajištěním bezpečnosti škol a podporou 114 učitelů.

Podpora drobných podnikatelů a místní ekonomiky

Společně s naším působením v oblasti rehabilitace a programu WASH poskytoval náš tým podporu místním obyvatelům, aby mohli obnovit své živobytí, projekty a podniky. Toho jsme dosáhli prostřednictvím dvoustupňového přístupu: nejprve jsme poskytli školení o obnově podnikání a řízení, a poté jsme poskytli finanční podporu podnikům, které splňovaly předem určená kritéria.

Díky podpoře od USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) a Swiss Solidarity (SWS) v rámci našeho partnerství s Helvetas v Alianci 2015 jsme mohli pomoci na 4000 lidem obnovit jejich podniky a poskytnout jim různá školení. Zhruba 300 lidí od nás dostalo finanční podporu ve výši 23 000 korun.

„Kvůli zemětřesení jsem přišel o všechno. Ale díky grantu jsem si mohl pronajmout nové místo a nakoupit vybavení, které jsem potřeboval pro svoji práci. Mohl jsem se znovu postavit na vlastní nohy,“ říká Ahmad, který si díky naší pomoci znovuotevřel svoji opravnu motorů.

Kromě toho náš tým zahájil také projekt Cash for Work, který se zaměřil na okamžité odstraňování trosek a upřednostnil kritickou veřejnou infrastrukturu, jako jsou přístupové cesty a veřejná prostranství. Následně se úsilí rozšířilo i na odklízení soukromých domů, přičemž jsme úzce spolupracovali s majiteli domů, kteří se procesu aktivně účastnili.

Kromě odklízení suti jsme věnovali prostředky také na zajištění základních služeb, jako je například nakládání s pevným odpadem a podpora míst, která tento druh odpadu přijímala. Přestože jsme se v té nejakutnější fázi zaměřili spíše na odstranění těchto odpadů než na efektivní nakládání s nimi, snažili jsme se místní komunitu podpořit v recyklaci nebo znovuvyužití těchto materiálů.

Za podpory našich partnerů jsme do prací zapojili celkem 1739 lidí, kterým jsme zajistili mzdy, ochranné prostředky a základní nástroje v závislosti na potřebách místa, kde pracovali. Díky tomu bylo odstraňování suti efektivní a přispělo k obnovení veřejné infrastruktury. Celkem jsme takto odstranili 47,800  suti.

Náš tým zabývající se potravinovou bezpečností a mimořádnými situacemi mohl díky podpoře The Aid Fund for Northern Syria, SV, Evropské unie, BHA, SWS, Klubu přátel Člověka v tísni a Sbírky SOS zemětřesení Sýrie a Turecko rozdat 400 plechovek s kojeneckou výživou, 47 tisíc litrů paliva, 2500 balíčků, 7200 kusů zimního oblečení, 225 kanystrů s vodou, 1600 pětilitrových lahví s pitnou vodou, 650 kusů plastových folií, 4000 balíčků s hotovými jídly, 1600 porcí teplého jídla a 315 vyprošťovacích potřeb. Pomáhali jsme také poskytnutím finanční pomoci. Celkem 6050 grantů bylo použito na zateplení, 4550 na zajištění dočasných přístřešků a 18 000 grantů na zajištění těch nejakutnějších potřeb.

Současná situace

Naše spolupráce s místní komunitou a mezinárodními partnery byla zásadní, abychom mohli na místě efektivně pomáhat, a to nejen ihned po následcích zemětřesení, ale také později při podpoře silné společnosti a udržitelné obnovy země. Právě na obnově země po této katastrofě spolupracujeme úzce s místní komunitou a zahrnujeme ji do každé fáze rozhodovacího procesu. Přestože jsme se zaměřili nejprve na zajištění těch nejakutnějších potřeb a dlouhodobou obnovu životů místních lidí, kvůli probíhajícímu konfliktu a humanitární situaci v zemi se stalo naše působení náročnější a komplexnější.

Nicméně i nadále usilujeme o obnovení země, přestože čelíme mnoha překážkám. Stále je naší prioritou pomáhat lidem, kteří se vyrovnávají s následky zemětřesení. Naším cílem ale není pouze obnovit životy těchto lidí, ale zajistit jim nadějeplnou budoucnost, stejně tak jako další generaci v Sýrii.

I nadále budeme v Sýrii podporovat solidaritu a spolupráci s globální komunitou. Cesta k obnově země stále trvá, a to také díky společnému úsilí a sdílení zkušeností. Díky novým znalostem a posílením vztahů se můžeme i v těchto těžkých časech posouvat dál. Naší prioritou je i nadále vytvořit prostředí, ve kterém se společnost může rozvíjet a zajistit, aby byli místní připraveni čelit překážkám i v budoucnosti. 

Autor: Muhammet Necip Şağar, Člověk v tísni Sýrie

Související články