Pracovní listy a karty pro podporu předškolního vzdělávání - Říkáme si společně/Vakeras Jekhetane

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání Říkáme si společně / Vakeras jekhetane jsou připraveny pro spolupráci pedagogů s předškolními dětmi a jejich rodiči. Jsou určeny pro školky a předškolní zařízení, kam docházejí především romské děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Jejich cílem je podpořit lepší adaptaci dětí ve školce. Materiál se skládá ze 3 částí:

  1. Pracovní listy pro děti navštěvující školku: Můj den ve školce / Miro ďives andre školka
  2. Pracovní listy pro rodiče k procvičení pusy a jazyka (mluvidel): Pohádka o jazýčku / Paramisa pal e čhibori
  3. Pracovní listy pro rodiče k procvičení hlásek: Učíme se hlásky / Sikhľuvas o hlaski

Pracovní listy doplňuje metodika pro pedagogy, která je má podpořit v komunikaci s rodiči a navázání spolupráce při přípravě dětí na povinnou školní docházku. Metodika shrnuje všechny základní oblasti rozvoje předškolního věku a předkládá konkrétní náměty pro práci s dětmi jak ve výuce, tak pro rodiče doma.

Níže si můžete stáhnout všechny materiály v elektronické podobě, pracovní listy a karty, které je doplňují, si můžete také objednat v tištěně podobě.

Stáhnout Objednat tištěnou verzi