Předškolní kluby

Karolína Ranglová a kol.

Předškolní kluby zřizuje společnost Člověk v tísni, o.p.s. jako jednu ze služeb Programů sociální integrace (PSI) pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, sociálně vyloučených a osob v obtížné životní situaci. Tato sociálně-pedagogická služba je poskytována v regionálních pobočkách spol. Člověk v tísni, o.p.s. v České republice jako součást komplexu sociálních služeb. Předškolní kluby byly plošně zřízeny na základě dobré zkušenosti z města Bílina, kde je předškolní klub realizován od června 2006. V dalších deseti městech České republiky byly kluby zřízeny v březnu 2010. Cílem metodického materiálu je vytvořit minimální standard služby, jenž lze využít a modifikovat dle lokálních specifik a podmínek.
 
Text má posloužit pracovníkům PSI jako informativní materiál o službě, koordinátorům předškolních klubů jako metodická příručka, podle níž svoji službu nastaví uživatelům, a jako inspirace neziskovým, státním nebo soukromým organizacím, které mají ambici podobnou službu zřizovat. Text je rozčleněn na část teoretickou (A), která postihuje teoretická východiska a informace o službě, a na část praktickou (B), která slouží jako ukázková a uvádí do praxe.

Stáhnout