Přelom (roku) v poradenství

Publikováno: 27. 12. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Přelom (roku) v poradenství
© Lukáš Svoboda

Čas změny přináší a to i v odborném sociálním poradenství. S koncem roku končí ve službě odborná poradkyně Eva Hrušková a bude nahrazena kolegyní novou. Uvidíme, jak vše půjde, ale věříme, že přechodné období bude co nejkratší.

Jak to tak již bývá, tak konec roku bývá lehce hektický. Nejinak tomu bylo letos, přesto se s většinou našich klientů našlo nějaká řešení, které jim umožní „lehčeji“ se nadechnout a být lépe připraven na život. Život přináší různé nečekané (ale i očekávatelné) problémy a tak i způsoby najití východiska jsou leckdy plné kreativity.

Jako zajímavý příklad lze uvést případ jednoho dlouhodobého klienta, který má početnější rodinu, kdy do způsobu řešení se podařilo zapojit jeho nezletilého syna. Syn klienta se snaží sám nalézt řešení, sepsat potřebné listiny a pak to probírá s odborným poradcem. Je zřejmé, že takto nelze poradenství pojímat s každým klientem, ale zatím se jeví zvolený způsob řešení jako efektivní a bonusem je, že klientův syn se učí dovednostem, které ho učiní v dospělosti schopnějším. Navíc si možná i našel směr, kterým se v dospělosti vydá.

Za tento rok lze říci, že klientům jsme s jejich problémy (řešení dluhů, předluženosti, bydlení, negativní dopady jednání třetích osob apod.) jako tým odborných poradců pomáhali s plným nasazením a že nejinak tomu bude i do budoucna.

Odborné sociální poradenství je bezplatnou službou a je finančně zaštítěno Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary. Služba je poskytována zkušenými odbornými poradci a je možné nás najít na adrese Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary – Drahovice od pondělí do čtvrtka od 8:00 hod do 15:00 hod. Doporučujeme se předem objednat na telefonních číslech: 353 892 261, 778 473 399 a 778 474 989.

Ne vždy lze každý problém uspokojivě vyřešit, ale velmi často dokážeme najít řešení a pomoci našim klientům v rozsahu, v který ani nedoufali.

 

 

                    

 

 

 

Autor: Filip Bufka, Odborný poradce a právník