Přemýšlení přes hranice

Publikováno: 12. 6. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Přemýšlení přes hranice
© archiv

V současné době je mediální prostor ve značné míře zaplněn zprávami o exekucích, jejich počtu včetně vymáhané částky, rovněž pak pohnutými příběhy jednotlivců, na které dopadlo břímě exekuce zvlášť krutým způsobem. Pokud budete pátrat po tom, kdo je to exekutor a kdo kontroluje jeho činnost, pak se dozvíte, že exekutor je pověřen provádět exekuce a některé další činnosti podle exekučního řádu, a že nad jeho činností bdí Exekutorská komora, ve které je členství každého exekutora povinné. 

Kontrola nad vykonáváním exekutorské činnosti je tedy samosprávná. V takovém případě lze vnímat tuto kontrolu jako formální, ze které lze jen stěží vyloučit profesní solidaritu. Spíše naopak, lze jí více než předpokládat. Soudní projednávání opravných prostředků proti úkonům exekutora se rovná tempu mořského koníka, jež vede tabulku nejpomalejšího zvířete na světě. Důsledky neoprávněně vedených exekucí mají mnohdy destruktivní charakter na život jednotlivců i celých rodin. A to i v případě, že se povinný nakonec domohl svého práva a neoprávněná exekuce byla zastavena.

Navzdory výše uvedenému a skutečnosti, že se pracovníci dluhových poraden denně potýkají s důsledky exekutorské činnosti, setkala jsem se nedávno při vykonávání práce dluhového poradce s poněkud odlišným jednáním vykonavatele exekutora. Nevím, zda o jeho jednání věděl exekutor, ale aby měl pro tentokrát příběh šťastný konec, budu předpokládat, že vykonavatel jednal dle instrukcí exekutora. Jeho jednání se vymykalo povětšinou negativním zkušenostem, kterými s klienty procházím při řešení na nich vymáhaných exekucí.

Klientka obdržela Vyrozumění o zahájení exekuce. Důvodem pro zahájení exekuce byl nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění. Vezměme to ale od začátku. V roce 2015 klientka obdržela Výkaz nedoplatků za dlužné pojistné. Okamžitě navštívila zdravotní pojišťovnu. Tam jí bylo řečeno, že na její jméno a rodné číslo není veden dluh na veřejném zdravotním pojištění. Přesto v únoru 2017 obdržela vyrozumění o zahájení exekuce. Opětovně na pojišťovnu zašla a tam jí bylo řečeno, že na veřejném zdravotním pojištění nemá žádný dluh. V březnu 2017 našla ve své schránce Usnesení o částečném zastavení exekuce na návrh zdravotní pojišťovny s tím, že exekuce se částečně zastavuje co do výše „údajného“ nedoplatku dlužného pojistného. Po dotazu, proč byla zahájena exekuce, když klientka nemá žádný nedoplatek, bylo klientce nově sděleno, že v roce 2014 nenahlásila změnu, která měla vliv na průběh pojištění. Touto změnou byla evidence klientky na Úřadu práce, kdy klientka takovou změnou neprocházela poprvé a vše vždy řádně nahlásila do osmi dnů. Dle pojišťovny však nikoliv. Nikde před tím v dokumentech pojišťovny o tomto „neplnění povinnosti“ nebylo nic uvedeno, přesto však trvala na svém. Klientce tedy zůstaly k úhradě exekuční náklady, které exekutor nařídil vymoci prodejem všech postižitelných věcí povinného. Vykonavatel exekutora pak klientku navštívil u ní doma a k jejímu velkému překvapení jí sdělil, aby žádné exekuční náklady neplatila, neboť jde zjevně o vadu v systému pojišťovny, která však svoje pochybení nechce přiznat, neboť by pak musela uhradit exekuční náklady. Přesto klientka požádala o sepsání splátkového kalendáře, kdy chce exekuční náklady uhradit. Nikdy v životě nikomu nic nedlužila a i nadále, dle jejích slov, nechce žít s tím, že má někde závazek. Exekuční kanceláři pak poslala návrh splátkového kalendáře. Telefonicky jí bylo sděleno to, co jí již sdělil vykonavatel exekutora osobně, ať nic neplatí. Je to k nevíře, ale je to vážně pravda.

Příběh ještě není u konce, protože exekuční příkaz nebyl zrušen. Klientce navrhneme další postup, návrh na zastavení exekuce Nicméně bylo příjemné zjistit, že mezi exekutory a jejich vykonavateli pracují lidé, kteří přemýšlejí přes hranice „získej co nejvíc a nezajímej se o to, zda je to oprávněné či nikoliv“. 

Autor: Jana Průšková