Naše služby poskytované v Přerově

Publikováno: 1. 1. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Olomoucko
© Foto: ČvT archiv

Sociální pracovníci organizace Člověk v tísni působí v Přerově od roku 2007, za tu dobu rozšířili svou působnost i na oblast Kojetínska a okolí. V Přerově nás najdete na adrese Komenského 15, kde také v pondělí od 8:30 do 12:00 nabízíme možnost přijít na osobní schůzku bez předchozího objednání. Mimo tuto dobu jsme k zastižení na telefonech ve všední dny od 8:00 do 16:30. Rádi vám poradíme s řešením dluhů, bydlení, zaměstnání nebo v dalších tíživých životních situacích.

V rámci pomoci dospělým nabízíme na Přerovsku a Kojetínsku individuální a rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy. Nedílnou součástí práce přerovské kanceláře je komunitní práce, která se zaměřuje na podporu pozitivních změn ve vyloučených lokalitách za aktivní účasti jejich obyvatel. Konkrétně se jedná o lokality Kojetínská a Husova ulice. V rámci komunitní práce se věnujeme také volnočasové aktivitě pro mládež F3 fotbal, která u hráčů rozvíjí komunikační dovednosti a smysl pro spolupráci. Pro děti a mládež nabízíme individuální předškolní přípravu nebo doučování se zaměřením na konkrétní potřeby každého dítěte.

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME V PŘEROVĚ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

Ve službě SAS pracujeme s rodinami v obtížné životní (sociální) situaci. Řešíme s nimi problémy týkající se vztahů v rodině, výchovy, úpravy poměrů k dětem, vzdělávání, ale také dluhy, dávky atd.

Kontakty na pracovníky:TERÉNNÍ PROGRAMY (TP)

Ve službě TP pracujeme převážně s jednotlivci v obtížné životní (sociální) situaci. V této službě je častá poptávka po řešení dluhů formou insolvence. Další oblasti tvoří řešení bydlení, dávek, zdravotní péče a práce.

Největší poptávka občanů je v oblasti bydlení, jeho hledání či řešení jeho možného ohrožení v důsledku ztráty příjmů.

Kontakty na pracovníky:DLUHOVÉ PORADENSTVÍ (DP)

Naší další, hojně využívanou službou, je dluhové poradenství.

Obracejí se na nás lidé i mimo naši běžnou cílovou skupinu. Jde o osoby, které po vládních změnách neví, jak mají postupovat v případě srážek ze mzdy. Mimo tuto skupinu se na nás běžně obrací občané s žádostí o radu a pomoc v oblasti exekucí, komplikované dluhové situaci kdy nezvládají splácet své závazky a s insolvencí.

Kontakty na pracovníky:PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ (PV)

Služba podpora vzdělávání je zaměřena na podporu vzdělávání dětí a pomoc a poradenství jejich rodičům. Cílovou skupinou jsou děti a dospívající z rodin, které se nachází v obtížné životní situaci a školáci, kteří zaostávají ve vzdělávání ve srovnání s ostatními vrstevníky. Individuální doučování probíhá v domácím prostředí pracovníkem, nebo proškoleným dobrovolníkem.

Kontakty na pracovníky:

PODPORA MLADISTVÝM

Základním posláním služby je prodloužení vzdělávání nad rámec povinné školní docházky, pomoc s výběrem vhodné profese, podpora při získávání potřebné kvalifikace a dovedností. Služba je určena mladým lidem ve věku 14 a 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nabízíme individuální přístup i skupinové aktivity. Cílem služby je pozitivně ovlivňovat uvažování a jednání mladých lidí a zvýšit tak jejich šance na začlenění do praktického života a umožnit jim snazší uplatnění na trhu práce.

Kontakty na pracovníky:

Terénní programy pro klienty z Ukrajiny

Nabízíme odborné sociální poradenství lidem, prchajícím před válkou na Ukrajině. Pomůžeme vyřídit potřebné dokumenty, zorientovat se v systému, získat potřebné sociální dávky, nebo hledat bydlení, práci, lékaře. V případě potřeby můžeme doprovázet klienty a tlumočit na úřadech a dalších místech, kde potřebují řešit své záležitosti, ale kvůli jazykové bariéře se to nedaří. 

Kontakty na pracovníky:

 

KOMUNITNÍ PRÁCE

Komunitní práce je dlouhodobou metodu sociální práce, jejíž výsledky nemusí být zpočátku patrné. Komunitní pracovník v lokalitách se musí nejprve seznámit s místními obyvateli, získat si jejich důvěru a začít spolupráci s místními institucemi. Teprve potom lze podpořit vztahy s majoritou tím, že komunitní pracovník zprostředkuje vzájemnou komunikaci a facilituje jednání se zainteresovanými institucemi (samospráva obce, škola, aj.) o činnostech a opatřeních vedoucích ke změně. V těchto lokalitách se kromě komunitní práce věnujeme i neformálnímu vzdělávání a volnému času dětí a mládeže. Jako nástroj používáme sport a v něm metodu fotbal3, která je v ČR rozvíjena projektem Fotbal pro rozvoj.

Kontakty na pracovníky:


KONZULTAČNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST

  •  Pondělí od 8:30 do 12:00.
  • Mimo tuto dobu jsou pracovníci přerovské kanceláře k zastižení na telefonu v době od 8.00 do 16:30, kdy si můžete domluvit schůzku.
Adresa kanceláře 
Člověk v tísni, o. p. s.
Komenského 15
Přerov 750 02


Kontakt na koordinátorku sociálních služeb v Přerově


Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: ČvT

Související články