Přerovsko

Sociální pracovníci organizace Člověk v tísni působí v Přerově od roku 2007. V současné době zde poskytujeme pomoc jednotlivcům i rodinám v nepříznivých životních situacích, jako jsou nezaměstnanost, nevyhovující podmínky k bydlení, dluhová problematika apod. Dále zde provozujeme předškolní nízkoprahový klub, kde připravujeme děti na úspěšný vstup do mateřských školek a do prvních tříd základních škol. Starším dětem pak nabízíme kariérní poradenství.


V rámci pomoci dospělým nabízíme na Přerovsku individuální a rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy. Nedílnou součástí práce přerovské kanceláře je komunitní práce, která se zaměřuje na celou skupinu lidí, která se společně s komunitním pracovníkem snaží vylepšit podmínky pro život. Konkrétně se jedná o lokalitu Kojetínská a Husova ulice.

Konzultační hodiny pro veřejnost bez objednání: pondělí a středa v době od 8 do 12 hodin.

Mimo tuto dobu jsou pracovníci přerovské kanceláře k zastižení na telefonu v době od 8 do 16:30 hodin, kdy si můžete domluvit schůzku.

Okamžitá pomoc
Darovat pravidelně
Adresa kanceláře:
Člověk v tísni, o.p.s.
Komenského 15
Přerov


Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde.

Autor: ČvT