Přerovsko

Sociální pracovníci organizace Člověk v tísni působí v Přerově od roku 2007. V současné době zde poskytujeme pomoc jednotlivcům i rodinám v nepříznivých životních situacích, jako jsou nezaměstnanost, nevyhovující podmínky k bydlení, dluhová problematika apod. Dále poskytujeme individuální předškolní přípravu pro nejmenší a pro školáky individuální doučování. Starším dětem pak nabízíme kariérní poradenství.


V rámci pomoci dospělým nabízíme na Přerovsku individuální a rodinné poradenství, dluhové poradenství a resocializační programy. Nedílnou součástí práce přerovské kanceláře je komunitní práce, která se zaměřuje na celou skupinu lidí, která se společně s komunitními pracovníky snaží vylepšit podmínky pro život. Konkrétně se jedná o lokalitu Kojetínská a Husova ulice. V rámci komunitní práce se věnujeme také volnočasové aktivitě pro mládež aktivitě F3 fotbal, která u hráčů rozvíjí komunikační dovednosti a smysl pro spolupráci.

Konzultační hodiny pro veřejnost bez objednání: pondělí a středa od 8:30 do 12:00.

Mimo tuto dobu jsou pracovníci přerovské kanceláře k zastižení na telefonu v době od 8.00 do 16:30, kdy si můžete domluvit schůzku.

Adresa kanceláře:
Člověk v tísni, o.p.s.
Komenského 15
Přerov


Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde.

Autor: ČvT