Prevence podvýživy je pro ženy z filipínského ostrova Mindanao začátkem k velkým změnám

Publikováno: 1. 7. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Prevence podvýživy je pro ženy z filipínského ostrova Mindanao začátkem k velkým změnám
© Foto: Zenny Awing

Studie prováděná Světovým potravinovým programem v roce 2023 zjistila, že přibližně 49 % lidí, žijících oblasti Barmm na ostrově Mindanao, trpí chronickou podvýživou. Zároveň 49 % dětí ve věku do pěti let zaostává v růstu. Obyvatelé Barmm tedy patří k nejpodvyživenějším v celé zemi. 

Hlavním projevem chronické podvýživy je opožděný růst a rozvoj kognitivního centra, což znamená, že dítě nedosahuje průměrné výšky pro daný věk. Sdružení žen ve vesnici Lawanun se rozhodlo vytvořit osvětovou kampaň o prevenci podvýživy v obcích Lawanun a Lumbatan v oblasti Barmm. Kampaň se zaměřila na sdílení informací o problematice s místními a hledání společného řešení. Cílem bylo také posílení kapacit v oblastech Caraga a Barmm.  

„Uvědomily jsme si, že je třeba udělat osvětovou kampaň o prevenci podvýživy přímo s místními. Mnoho dětí v této lokalitě vykazuje známky podvýživy. Především ty, které žijí v odlehlých oblastech, kde je omezený přístup k výživným potravinám. Rodiče nemají dostatečné informace a znalosti o tom, jak by mělo vypadat vydatné a zdravé jídlo pro děti,“ vysvětluje Malica L. Duca, tajemnice sdružení žen.  

Podle dat UNICEF, který působí na Filipínách, je podvýživa v oblasti Barmm přetrvávajícím problémem, který je úzce spojený s chudobou a omezeným přístupem ke zdravotním službám. Díky vzdálenosti se děti nedostávají ke včasné zdravotní péči. Dalším problémem je nedostatečná informovanost a tradiční zvyky, kvůli kterým přetrvává přesvědčení o tom, čím se mají děti stravovat.  

„Je zcela běžné, že matky poskytují dětem levné a nevýživné jídlo, jako jsou instantní nudle nebo konzervované pokrmy. Myslely jsme si, že dětem můžeme dávat cokoliv, co snědí a že to tak stačí,“ říká Rohainie Abdulrahmanová, která se zúčastnila osvětového setkání. 

Sdružení žen sesbíralo nejnovější údaje o zdraví místních, aby určilo nejzávažnější případy podvýživy. Skupina také obcházela rodiny s dětmi a vysvětlovala rodinám, jak podvýživě předcházet. Během těchto návštěv děti přeměřily. Shromážděné údaje slouží jako monitorovací nástroj pro identifikaci dětí, které potřebují zdravotnickou podporu při léčbě podvýživy.

Následovala osvětová kampaň, která spočívala v šesti setkáních s místními ženami, kde byla probírána témata jako důležitost správné vyvážené stravy, dostatečná hygiena, kojení a očkování dětí.  

Matky ocenily setkání a jsou rády za nové informace.

„Jako matka se snažím sledovat váhu svých dětí. Dozvěděla jsem se ale, že podvýživa se netýká pouze hubených dětí, ale často je spojena i s dětmi s nadváhou. Měly bychom dávat dětem plnohodnotné potraviny. Zaměřit se na ovoce a rýži,“ vysvětluje jedna z návštěvnic. 
Dobrovolné zdravotnice jsou šancí na změnu 

Členky sdružení jsou zároveň dobrovolné zdravotnice ve venkovských oblastech. I to je motivovalo k uspořádání osvětové kampaně. Téma podvýživy úzce souvisí s tím, s čím se potkávají během svých zdravotnických obchůzek. „Během jednoho školení jsme také probíraly, jak je důležité šířit naše znalosti mezi obyvatele, ale také mezi starosty a představitele vesnic a malých měst v naší oblasti. Pro tentokrát jsme se zaměřily na podvýživu dětí, kterou se snažíme komunikovat. Díky projektu jsme získaly nové vědomosti, a to i jak komunikovat se starosty. Velmi nám to pomohlo při plánování těchto akcí, kdy jsme získaly podporu od lokálních autorit,“ říká Isnihayah L. Hadji Carim, členka sdružení.

Spolek si uvědomuje, že podpora místních samospráv je v tomto případě velmi důležitá

S pomocí organizace MARADECA spolek získal členství v městské radě v Lumbatanu. Díky tomu je cesta k prosazování zájmů a začleňování potřeb součástí místního rozvoje.

„Snažíme se být aktivnější. Chceme poukazovat na zájmy všech. Naším cílem je pokračovat v monitorování podvýživy a začít i nové projekty,“ vysvětluje Duca.

Projekt na posílení kapacit občanské společnosti v oblasti Caraga v Barmm poskytl 34 organizacím školení na míru. Tyto organizace obdržely také drobné finanční granty na další školení.  

Projekt bylo možné realizovat díky finanční podpoře Evropské Unie. Spolupracovali jsme na něm s organizacemi Maranao People Development Center a nadací Balay Midanaw. 

Autor: Zenny Awing

Související články