Pro děti a s dětmi. V Plzeňském kraji jsme v rámci projektu podpořili zhruba 150 dětí a jejich rodičů.

Publikováno: 25. 1. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Pro děti a s dětmi. V Plzeňském kraji jsme v rámci projektu podpořili zhruba 150 dětí a jejich rodičů.
© ČvT

Plzeňský kraj patří mezi kraje, ve kterých probíhá projekt organizace Člověk v tísni Pro děti s dětmi. Jeho cílem je zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. V Plzeňském kraji projekt probíhá na Rokycansku, Klatovsku, Domažlicku a Poběžovicku.

Projekt se zaměřuje na prevenci nárůstu školního neúspěchu u dětí, které žijí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. Soustředí se zejména na včasnou identifikaci ohrožení dítěte a vytvoření individuálního plánu jeho podpory. „Prostřednictvím cílené podpory, postavené na silných stránkách dítěte, rodiny a nejbližšího okolí, poskytujeme dlouhodobou pomoc při naplňování práv dítěte na rozvoj a vzdělání. V rámci této podpory zavádíme a pilotně ověřujeme inovativní metody práce. Jde o nový nástroj pro mapování potřeb a case management zaměřený na zapojení aktérů z prostředí sociální práce a školství na úrovni jednotlivých klientských případů,“ říká Michaela Kučerová, koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni.

Ke zvýšení motivace pomáhají i volnočasové aktivity

V rámci projektu jsme pracovali hned v několika lokalitách Plzeňského kraje – konkrétně na Rokycansku, Klatovsku, Domažlicku a Poběžovicku a podpořili jsme téměř 150 dětí a jejich rodičů. „Klíčovou částí naší práce je komplexní spolupráce jak s rodičem, tak s dítětem. Nejen nejbližší rodina, ale i širší prostředí těchto dětí je charakteristické nízkou mírou vzdělanosti, vysokou nezaměstnaností, chudobou, či výskytem sociálně patologických jevů. Důsledkem toho tyto děti ve vzdělávacím procesu selhávají, opakují ročníky, nedokončují základní školy devátým ročníkem či nepokračují ve vzdělávání po základní škole,“ říká Miroslava Haplová, koordinátorka vzdělávacích služeb z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni.

Dítě i rodiče byli do identifikace potřeb souvisejících s procesem vzdělávání zapojeni a aktivně se ho účastnili. Převážná část spolupráce se týkala udržení nebo zlepšení prospěchu, který je klíčový pro udržení dětí v hlavním vzdělávacím proudu. „Kromě pravidelné podpory dítěte v učivu, která byla zajišťována nejen pracovnicemi služby, ale i dobrovolníky, jsme usilovali o propojování dítěte a rodiče s dalšími institucemi tak, aby jim byla zajištěna komplexní pomoc. V mnohých případech se nám povedlo navázat spolupráci se školami a pravidelně komunikovat s učiteli dětí. A to zejména během distanční výuky, kdy kvůli absenci techniky, připojení, ale i chybějících kompetencí pro práci s technikou, zůstávaly právě děti se sociálním znevýhodněním dlouho bezprizorní,“ dodává Miroslava Haplová.

Důležitou součástí spolupráce s dětmi a rodiči je podle ní i snaha o motivování dětí ke vzdělávání. K tomu velmi pomáhá organizování volnočasových vzdělávacích akcí. V tomto školním roce se tak děti podívaly do planetária, navštívily vzdělávací programy Techmanie Plzeň či v areálu Depo Plzeň, podnikly výlet do ZOO a za vlky na Srní, aj. Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií Covid 19 proběhlo i několik online volnočasových a vzdělávacích akcí. Jednalo se např. o čtení o bezpečnosti, o projekci dokumentu a následnou diskuzi, přípravu stopovací aktivity po městě, kterou si děti následně procházely jednotlivě apod.

Kontakt:

  • Michaela Kučerová, 778 409 243, michaela.kucerova@clovekvtisni.cz
  • Miroslava Haplová, 777 787 373, miroslava.haplova@clovekvtisni.cz 


Projekt „Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského, Plzeňského, Libereckého a Olomouckého“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011448 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: ČvT

Související články