Prohlášení nevládních organizací k opětovnému schválení přeshraniční pomoci severozápadní Sýrii Radou bezpečnosti OSN

Publikováno: 13. 7. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Prohlášení nevládních organizací k opětovnému schválení přeshraniční pomoci severozápadní Sýrii Radou bezpečnosti OSN
© Foto: PIN

Prohlášení Syrského fóra nevládních organizací (SIRF) a Severozápadního fóra nevládních organizací Sýrie.

Přestože přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN (RB OSN) č. 2642 dne 12. července 2022 umožní obnovení přeshraničních operací OSN do Sýrie přes Bab al Hawa, nevládní organizace jsou hluboce znepokojeny a zklamány tím, že Rada bezpečnosti OSN nebyla schopna tyto operace podpořit na nezbytných 12 měsíců a místo toho schválila tento životně důležitý mechanismus pouze na 6 měsíců. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2642 zajistí, aby se k milionům lidí na severozápadě země v době velké nouze i nadále dostávaly základní potraviny, přístřeší, voda, ochrana, klíčové zdravotnické služby a další životně důležitá podpora, ale garantované období pouhých 6 měsíců představuje velké riziko pro pokračující a předvídatelnou humanitární pomoc pro syrské obyvatelstvo.

Miliony civilistů jsou závislé na schopnosti našich organizací udržet a rozšířit humanitární pomoc a služby. Současná humanitární situace na místě vyžaduje širší humanitární přístup prostřednictvím všech způsobů pomoci, aby bylo možné uspokojit rozsah a složitost rostoucích potřeb.

Toto zkrácení lhůty pro povolení a nedostatek jistoty ohledně jejího prodloužení v lednu bude mít na humanitární práci značné negativní dopady. Humanitární organizace se snaží reagovat na stále rostoucí potřeby, které vedou také k sociálnímu napětí a zvýšeným rizikům pro humanitární pracovníky. Rada má nyní hlasovat o dalším usnesení o prodloužení mandátu v lednu 2023, tedy v době, kdy je obyvatelstvo na severozápadě země obzvláště zranitelné vůči krutým zimním měsícům, mrazivým teplotám a bleskovým povodním. Rozhodnutí Rady zkrátit dobu platnosti mandátu v době, kdy jsou humanitární potřeby vyšší než kdy jindy, představuje velký krok zpět při zajišťování smysluplné a účinné humanitární pomoci potřebným. Toto rozhodnutí pravděpodobně způsobí zbytečnou nejistotu, neefektivitu a přerušení pomoci, včetně úsilí o včasnou obnovu v tomto kritickém období roku.

Nevládní organizace a Syřané, kterým pomáháme, nyní očekávají, že Rada bezpečnosti zajistí, aby oprávnění pro přeshraniční pomoc OSN zůstalo zachováno i po lednu 2023, a humanitární pracovníci tak mohli i nadále uspokojovat potřeby lidi a rozšiřovat svou pomoc. Na schopnosti našich organizací udržet a rozšířit humanitární pomoc a služby závisí miliony civilistů. Současná humanitární situace na místě vyžaduje širší přístup humanitární pomoci prostřednictvím všech způsobů pomoci, aby bylo možné uspokojit rozsah a složitost rostoucích potřeb. Naléhavě žádáme členy Rady bezpečnosti, aby přestali politikařit a zajistili, že v centru rozhodování budou humanitární ohledy.

Autor: Syrské fórum nevládních organizací (SIRF) a Severozápadní fórum nevládních organizací Sýrie.

Související články