Projekt CESTA VEN - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy

Publikováno: 26. 2. 2019 Doba čtení: 1 minuta
Projekt CESTA VEN - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy
© Foto: archiv

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009042

Předpokládané trvání/realizace: 1.8.2018 – 31.7.2021

Financování projektu: ESF OPZ přes MAS / řídící orgán: Středočeský kraj

Dodavatel a administrace projektu: Člověk v tísni, o.p.s.

Realizační tým: Pobočka Střední Čechy, pracoviště Kladno

Služba Terénní programy, zajišťovaná v rámci projektu, je určena osobám ve věku 15 – 65 let žijícím na území MAS . Nabízí sociální poradenství, podporu při jednání na úřadech a institucích; pomoc při sepisování žádostí, odvolání; pomoc při vyřizování dokladů, sociálních dávek a oprávněných nároků; zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi. 

Počítá také s výraznější podporu zapojených lidí v oblasti bydlení (stabilizace bydlení, podpora při ztrátě bydlení) a dluhů. V oblasti dluhů nabízí pomoc při mapování dluhů, zastavování exekucí, podávání insolvenčních návrhů, podporu v průběhu insolvenčního řízení, při komunikaci s věřiteli.

Terénní tým tvoří: 

  • Jana Odvárková , tel.: 770 173 129
  • Edita Jelínková , tel: 778 537 361

V průběhu projektu uspořádá tým 6 seminářů na téma dluhové problematiky jako doplňkovou aktivitu. V nich chceme místní úředníky, představitele obcí, zástupce místních neziskových organizací i veřejnosti praktickým způsobem seznámit s problematikou předlužení a dluhové pasti.

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009042 „Cesta ven - Terénní programy v obcích MAS Přemyslovské střední Čechy“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Terénní programy jsou sociální službou podle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně. 

Autor: ČvT