Projekt podporující vzdělávání dětí pomohl Mírovi vrátit se do školy

Publikováno: 3. 8. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Projekt podporující vzdělávání dětí pomohl Mírovi vrátit se do školy
© Taylor Wilcox

Projekt Synapse měl za cíl ověřit a následně implementovat nové postupy v podpoře dětí ohrožených nízkým vzděláním a rizikovým chováním. Díky projektu jsme celkově podpořili 387 dětí a mladých lidí z cílové skupiny. Jedním z podpořených je i náš klient Míra, který se i díku projektu Synapse dokázal po nelehkém dětství postavit na vlastní nohy.   

Jeho život se začal měnit, když si jeho matka našla nového partnera a s Mírovým otcem se rozvedla. „Bylo mi tenkrát 12 let a nevěřil jsem, že se mi kvůli mámě převrátí celý můj život naruby,“ vypráví Míra. V následujících letech musel často měnit nejen bydliště, ale i školy.

Špatná finanční situace se podepsala na náladě celé rodiny a o jejich život se začal zajímat OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Mírova matka mu dokonce jeden rok zakázala chodit do školy úplně, což se podepsalo nejen na jeho znalostech, ale také psychice. Poté nastoupil na základní školu v Berouně, kde ale kvůli předcházejícímu zanedbání docházky musel opakovat ročník. Zanedlouho však Míra do školy opět chodit přestal. Narodil se mu totiž mladší bratr, o kterého se musel starat. S dalším těhotenstvím matky se finanční situace ještě zhoršila, Míra si prošel přespáváním v autě, po nádražích a známých. Matčin partner měl problémy s alkoholem, které vedly k agresivitě. Míra často zůstával sám, až jednou situace s matčiným přítelem vygradovala natolik, že chlapec putoval do pražského Klokánku, což je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

„Začal nový školní rok a já nastoupil na střední odborné učiliště a abych nemusel bydlet s mámou, domluvila mi domov mládeže (internát). Když jsem tam nastoupil, nevěděl jsem, co dělat. Pak jsem si uvědomil, že se není čeho bát a že být na domově mládeže je lepší než bydlet u mámy,“ přiblížil pokračování svého příběhu. V té době začal spolupracovat s kariérní poradkyní Člověka v tísni.

Míra si musel najít své místo v kolektivu

Ze začátku se na učilišti potýkal s nízkým sebevědomím, musel si postupně najít své místo v kolektivu a vytyčit si hranice s některými spolužáky. Nejen studijní úspěchy a neúspěchy, ale právě i psychologická podpora byla tématem setkávání. Dle jeho slov mu spolupráce pomohla pochopit některé věci a získat odhodlání převzít odpovědnost za svůj život. Svoji cestu učilištěm vnímá jako odražení ode dna a neustálý vývoj k lepšímu. V průběhu let poznal více kariérních poradkyň a každá z nich ho obohatila o svůj jedinečný pohled a pomohla mu vidět věci z různých perspektiv. Mírovi je vypláceno po celou dobu jeho studia retrostipendium v částce 1000 Kč, které mu pomáhalo pokrýt náklady spojené se studiem, v současné době např. jízdné.

„Konečně jsem mohl dělat to, co mám rád, chodit do školy a našel jsem si i kamarády,“ řekl nám Míra.

Během jeho studia na učilišti se Míra začal vídat s jeho biologickým otcem a bratrem, což mu bylo matkou v minulosti odpíráno. Sledem událostí a díky odhodlání ze strany otce došlo k tomu, že byl Míra nakonec svěřen do jeho péče. „Konečně jsem mohl dělat to, co mám rád, chodit do školy a našel jsem si i kamarády,“ řekl nám Míra.

Míra je již nyní úspěšně vyučen a v červenci nastoupil do zaměstnání jako operátor ve výrobě.

Projekt Synapse nabídl služby zahrnující poradenství při školním neúspěchu v terénu i na školách a preventivní programy pro děti a mládež s výchovnými problémy. Projekt probíhal od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022 v Plzeňském a Olomoucké kraji, v Bílině, Ústí nad Labem a na Berounsku.

Celkově jsme podpořili 387 dětí a mladých lidí z cílové skupiny. Celkem 64 z podpořených dosáhlo nadbagatelní podpory, pod čímž si můžete představit více než 40 hodin podpory. Uzavřeli jsme dohromady 674 zakázek a udělali více než 7900 úkonů. 

Projekt Synapse je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Autor: Eliška Ratiborská

Související články