Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby

Karolína Ranglová, Petra Sedláčková, Kateřina Lánská a kol.

Metodika, kterou právě držíte v ruce, vychází z konkrétních zkušeností získaných v průběhu realizace projektu „Pojďte do školky!“. Společně s deseti předškolními kluby provozovanými regionálními pobočkami Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni, o. p. s., bylo do tohoto projektu zapojeno dalších osm předškolních klubů partnerských organizací. Kluby jsou určeny dětem, které by jinak velmi pravděpodobně žádné předškolní vzdělávání neabsolvovaly, dětem z nepodnětného prostředí, jejichž rodiče mají často jen základní vzdělání a v předškolním vzdělávání buď nevidí smysl, nebo nemají dostatečné kompetence k jeho poskytnutí. Často se jedná o děti z rodin sociálně slabých, které jsou v momentální či dlouhodobé špatné životní situaci, tudíž svoji roli hrají také finance.

Stáhnout