Průvodce skupinovým doučováním

Eliška Boukalová, Aneta Horká, Eva Kadlecová, Dominika Knoblochová, Karolína Křelinová a kol.

Kroužek skupinového doučování je společně s doučováním individuálním jedna z forem podpory vzdělávání, které pražská pobočka Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni poskytuje dětem s potřebou podpůrných opatření. I prostřednictvím této služby se snažíme dětem pomáhat překonávat obtíže ve vzdělávacím procesu.
 
Kroužek skupinového doučování je zaměřený na opakování a procvičování školní látky, je na něm prostor i pro učení hrou a prohlubování kompetencí. Dobrovolníci totiž nepomáhají dětem pouze s přípravou do školy, zaměřují se také na aktivity podporující právě rozvoj kompetencí dítěte a vytváření pozitivních vztahů ve skupině. Kompetence, které se snažíme u dětí rozvíjet, představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj. Jedná se především o rozvoj komunikace, spolupráce, kritického myšlení, aktivního naslouchání, schopnosti porozumění textu a jeho interpretace a prezentace.

Stáhnout