První školy testují novinku ve vzdělávání dětí s postižením v běžné třídě

Publikováno: 5. 9. 2014 Doba čtení: 3 minuty
První školy testují novinku ve vzdělávání dětí s postižením v běžné třídě
© Foto:

Společná tisková zpráva programu Varianty spol. Člověk v tísni a Univerzity Palackého

Olomouc, Praha (2. 9. 2014) - Se zahájením nového školního roku se významně přiblížila změna ve způsobu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Vláda ČR schválila dne 27. 8. 2014 návrh novely školského zákona, která přináší změnu nazírání na vzdělávání těchto žáků - od dosavadního dělení do kategorií zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění k novému systému podpůrných opatření. Tato změna umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby všech dětí se SVP. Podpůrná opatření jsou členěna do pěti stupňů podpory. Od druhého stupně by škola, v níž se daný žák vzdělává, měla získat i finanční podporu.
Na legislativní záměr je úzce navázán i projekt „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR", který pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o.p.s., Asociací pracovníků speciálně pedagogických center a Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání.

 

V rámci projektu vytvořily týmy odborníků ze škol, univerzit, poradenských pracovišť a nevládních organizací souborný Katalog podpůrných opatření, který je nyní zpracován pro šest „základních" zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušení komunikační schopnosti a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním. Všechny části Katalogu nabízí pedagogům konkrétní návody pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření.


„Do rukou učitelek a učitelů se dostává ucelený manuál zkušeností, rad a návodů, který mohou s úspěchem využít při své práci. Počítáme s rozsáhlým ověřováním a připomínkováním předloženého návrhu," uvedl Jan Michalík, který je hlavním řešitelem projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Pracovníci projektu již v srpnu představili Katalog pedagogům ze 140 škol celé ČR, na nichž se budou od dnešního dne do konce prosince jednotlivá opatření pilotně ověřovat. Jedná se o školy zahrnující celé spektrum vzdělávacích možností: MŠ, ZŠ, SŠ, včetně škol speciálních a praktických a to ve všech regionech ČR (mimo hl. m. Prahu). Na základě získaných připomínek budou dílčí části Katalogu počátkem roku 2015 upraveny tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám škol. Finální verze bude předána MŠMT v červnu 2015.


Nový systém významně zlepší mj. vzdělávání žáků dnes klasifikovaných jako žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. To potvrzuje i Tomáš Habart, manažer projektu z Člověka v tísni, partnerské organizace garantující oblast tzv. sociálního znevýhodnění: „Systém umožní školám získat podporu, včetně tolik potřebných financí, aniž by bylo nutné tyto žáky nálepkovat jako sociálně znevýhodněné. S vyšší podporou ze strany škol se výrazně zvýší i jejich vzdělávací šance do budoucna."


Pedagogická veřejnost, odborníci i rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mohou od 2. 9. 2014 až do konce prosince komentovat a připomínkovat jednotlivá podpůrná opatření i další části Katalogu, a to na www.vystupy.inkluze.upol.cz, kde jsou připraveny pracovní verze všech částí Katalogu podpůrných opatření.

Příklady použití podpůrných opatření:

Jana z páté třídy s diagnózou dětské mozkové obrny s poruchami pozornosti, která při práci často využívala počítač (k psaní na klávesnici počítače, k práci s podporou výukových programů), s ním nemohla optimálně pracovat v plně početné třídě v lavici mezi dětmi. Rušila je a ony rušily ji. V oddělené části třídy jí třídní učitelka vytvořila další pracovní místo, které je možné oddělit paravánem, kam dívka odchází pracovat na PC. V současné době má třída klid na výuku a dívka se může dostatečně soustředit na školní práci, která se tím výrazně zefektivnila.


Sahrab, afgánský chlapec, nastoupil do šesté třídy základní školy. V češtině rozuměl jednoduchým informacím, dokázal vyjádřit základní potřeby. Škola zahájila intenzivní spolupráci s rodinou, aby porozuměla potřebám chlapce i jeho kulturnímu zázemí. Společně si dohodli pravidla předávání informací. Pedagogové sestavili individuální vzdělávací plán. Vyšli vstříc i samostudiem v situaci, kdy pro něj nebylo akceptovatelné, aby probíral témata ze sexuální výchovy v jedné třídě s dívkami. Chlapec se rychle adaptoval na podmínky školní výuky. Nyní studuje na běžné střední škole.

 

Kontaktní osoby za ověřování Katalogu podpůrných opatření na školách:

PaedDr. Pavlína Baslerová, manažerka pro oblast podpůrných opatření, Univerzita Palackého v Olomouci, tel. 734 144 822, e-mail: pavlina.baslerova@upol.cz


Mgr. Jindřich Monček, manažer pro oblast podpůrných opatření, Vzdělávací program Varianty spol. Člověk v tísni, o.p.s., tel. 778 402 765, e-mail: jindrich.moncek@clovekvtisni.cz

Kontaktní osoby za projekt:

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu, Univerzita Palackého v Olomouci, tel. 777 809 040, e-mail: jan.michalik@upol.cz


Mgr. Tomáš Habart, manažer projektu partnera, Vzdělávací program Varianty spol. Člověk v tísni, o.p.s., tel. 739 320 763, e-mail: tomas.habart@clovekvtisni.cz


V případě Vašeho zájmu Vám rádi doporučíme školy, které se účastní ověřování našich produktů ve Vašem kraji.

Autor: