Ředitelka ústecké ZŠ uvítala spolupráci s ČvT

Publikováno: 26. 10. 2009 Doba čtení: 2 minuty
Ředitelka ústecké ZŠ uvítala spolupráci s ČvT
© Foto:

Krátce po začátku školního roku iniciovala ústecká pobočka ČvT oficiální setkání s vedením základní školy Hluboká za účelem představení programu individuálního doučování dětí a nabídky možné budoucí spolupráce.

Ředitelka školy Mgr. Olga Poláková se sešla s náměstkyní primátora Bc. Zuzanou Kailovou, ředitelem ústecké pobočky ČvT Mgr. Vítem Kučerou a dvěma koordinátorkami programu Podpora vzdělávání v rodinách.

Školu, která sídlí v městské části Ú.n.L.- Neštěmicích, navštěvuje mnoho dětí, které vyrůstají v prostředí, jež nevytváří dobrý základ jejich vzdělávacího úspěchu - tedy děti sociálně znevýhodněné. Vedení školy tak všechny aktivity, které směřují k posilování mimoškolní přípravy těchto dětí, vítá.

Škola se již delší dobu snaží o maximální spolupráci s rodinami žáků, což je i jedním z hlavním cílů programu ČvT. Paní ředitelka přislíbila, že spolu s učiteli vytipuje vhodné adepty na doučování, informuje jejich rodiče a v případě zájmu na ně předá kontakt koordinátorce vzdělávání – naší nové kolegyni Elišce Králíkové. V rámci školy bude možné do programu zapojit až deset rodin.

V programu Podpora vzdělávání jde o individuální doučování dětí v jejich přirozeném domácím prostředí. Doučování zajišťují jednou týdně vždy na dvě hodiny proškolení dobrovolníci vedení odborným koordinátorem. Cílem programu je zlepšení školního prospěchu dítěte, zamezení předčasnému ukončení školní docházky, pedagogizace rodinného prostředí a v neposlední řadě také právě snaha o užší spolupráci s učitelem žáka.

V Ústí nad Labem koordinátoři vzdělávání spolupracují celkem s devíti školami, v některých z nich ale bohužel stále naráží ze strany vedení na nepochopení.

 

 

 

Nadpis 1

text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1

text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1

text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1

text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1 text 1

Člověk v tísni je členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě. 

Nadpis 2

text 2 text 2 text 2 text 2 text 2 text 2 text 2 text 2 text 2

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?

Jak hospodaříme?

Nadpis 3

text 3 text 3 text 3 text 3 text 3 text 3 text 3 text 3 text 3

 

Autor: